Zeleni grad na listovima lokvanja

City

Ambiciozan projekat “BiodiverCity”, koji će zauzimati 1.820 hektara zemljišta, inicirala je vlada malezijske države Penang, sa ciljem da se kreira globalna destinacija koja će podstaći ekonomski i kulturni rast Penanga, a koji će istovremeno štititi biodiverzitet obalskih zona i njegova prirodna staništa.Svako od tri “BiodiverCity” otoka imat će formu lokvanja i sadržavat će kvartove mješovite namjene, 242 hektara parkova, 4,6 kilometara javnih plaža i obalu dugu 25 kilometara.

 Između 15.000 i 18.000 stanovnika pronaći će novi dom u svakom od otočnih distrikata, gdje će koristiti obnovljive izvore energije, vodu iz lokalnih izvora, kao i sisteme za preradu otpada. Kao građevinski materijal bit će korištena kombinacija bambusa, malezijsko deblo i “zeleni beton” koji se pravi od recikliranih sirovina. 

Ekološka vozila

Velika pažnja posvećena je i saobraćaju, kako na samom otoku, tako i između njih, pa će sve ove zone biti oslobođene tradicionalnih automobila,umjesto kojih će saobraćati ekološka vozila po zemlji, vodi i zraku, a bit će izgrađene i brojne pješačke i biciklističke staze. Na otocima će se nalaziti i mreža ekoloških koridora širine između 50 i 100 metara koji će služiti kao prirodni rezervati i parkovi koji će podsticati razvoj biodiverziteta.