Do 2050. polovinu Londona će činiti zelene površine

City

Britanska prijestonica je inače jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. U naporima da promijeni ovakav status, donijela je odluku da polovinu svoje urbane površine učini “zelenom” do 2050. godine.

Za projekat povećavanja zelenih površina u gradu izdvojeno je, kako piše Euronews, 12 miliona eura.

Za mnoge bi ovo bio gotovo nemoguć poduhvat, ali za London nije jer se u ovom gradu već 47,5 odsto površina nalazi pod zelenilom. To znači da će, tamo gdje je moguće, biti novih parkova, a tamo gdje nema mjesta na tlu, rastinje će naseljavati krovove, zidove i druge dijelove građevina.