Gubitak Lufthanze za 9 mjeseci 4,2 milijarde eura

Finansije

Tokom devet mjeseci 2020. godine, Lufthanza je imala operativni gubitak od ukupno 4,2 milijarde eura.

U trećem kvartalu 2019. godine, njemačka avio-kompanija je imala dobit od 1,3 milijarde eura, a za prvih 9 mjeseci dobit od 1,7 milijardi eura.

Od maja 2020. godine, Lufthanza koristi paket za spas Njemačke, Austrije, Belgije i Švajcarske.

Njemačka držva je preko svog Fonda za stabilizaciju privrede povećala kapital u Lufthanzi i podigla svoj udio na 20,5% po cijeni od 2,56 eura za akciju.