Ovo su najskuplje ulice na svijetu

Lux

Spisak slijedi u nastavku:

10. Saut Oušn Bulevard (South Ocean Boulevard), Palm Bič

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 10

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 34,5 miliona dolara

9. Kondjuit Roud (Conduit Road), Hong Kong

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 10

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 43,4 miliona dolara

8. Pasifik Koust Hajvej (Pacific Coast Highway), Los Anđeles

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 10

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 49,2 miliona dolara

7. Fift Avenju (Fifth Avenue), Njujork

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 10

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 55,7 miliona dolara

6. Maunt Kelet Roud (Mount Kellett Road), Hong Kong

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 10

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 64,8 miliona dolara

5. Grovenor Skver (Grosvenor Square), London

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 13

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 45,5 miliona dolara

4. Park Avenju (Park Avenue), Njujork

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 20

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 43 miliona dolara

3. Sentral Park Saut (Central Park South), Njujork

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 32

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 44,9 miliona dolara

2. Maunt Nikolson Roud (Mount Nicholson Road), Hong Kong

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 35

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 81,8 miliona dolara

1. Fifti-sevent Strit (57th Street), Njujork

Broj prodaja većih od 25 miliona dolara: 41

Prosječna vrijednost takvih prodaja: 38,5 miliona dolara