Turbulentna godina za Bečku berzu

Berza

Godina 2020. poprilično je turbulentna za Bečku berzu. Krajem januara ove godine austrijski berzanski indeks ATX imao je 3.245 bodova, a u prvom talasu COVID-19, do druge polovice marta, doslovno se prepolovio na 1.623 boda.

Od tada se ATX poprilično oporavio, ali sredinom decembra još uvijek je dobrih 16 posto niži nego početkom godine.

“Koronakriza uči investitore strpljenju. Uprkos krizi, dionice su dugoročno najisplativiji oblici ulaganja i nude brojne mogućnosti. Kasnije mogu ubrati samo oni koji neprestano siju ”, rekao je Christoph Boschan, izvršni direktor Bečke berze.

Zalaže se za ukidanje poreza na kapitalnu dobit od 27,5 posto za one investitore koji dionice ne prodaju u roku od jedne godine od datuma kupovine. Na taj bi način ulaganje u dionice opet postalo privlačnije široj populaciji, smatra Boschan.

Inače, 45% kompanija na Bečkoj berzi je iz finansijskog sektora, 29% u sektoru prerade sirovina i poluproizvoda, 12% u prerađivačkoj industriji i uslugama, a preostalih 14% su distributeri energije, tehnološke i telekomunikacione kompanije i proizvođači robe široke potrošnje.

Ukupna tržišna kapitalizacija, odnosno ukupna vrijednost dionica svih kompanija koje kotiraju na Bečkoj berzi, početkom ovog listopada iznosila je gotovo 87 milijardi eura.