Kina preskočila SAD i postala najveći primalac direktnih stranih investicija

Svijet

Kina je prošle godine preskočila SAD i postala najveća primalac direktnih stranih investicija (FDI).

U Kinu je prošle godine investirano 163 milijarde dolara, dok su se Sjedinjene države morale zadovoljiti sa 134 milijarde dolara investicija, pokazuju podaci UNCTAD-a objavljeni u nedjelju.

Poređenja radi, u 2019. godini SAD je primio 251 milijardu dolara investicija, a Kina 140 milijardi dolara.

Sveukupno, izvještaj je utvrdio da su se direktna  strana ulaganja smanjila na globalnom nivou uslijed pandemije koronavirusa.

Direktna strana ulaganja pala su 42% u 2020. godini, na 859 milijardi dolara, što je pad od čak 30% ispod nivoa iz finansijske krize 2009. godine.

Prošle su godine razvijene zemlje bile teže pogođene od takozvanih zemalja u razvoju. Ulaganja u SAD pala su za 49%, nešto manje od prosjeka razvijenih zemalja od 69%.

Direktna strana ulaganja u zemljama u razvoju pala su za relativno umjerenih 12%.