Dobit Evropske centralne banke pala u 2020. godini

Banke

Evropska centralna banka (ECB) je nakon nekoliko godina rasta u 2020. godini zabilježila pad godišnje dobiti. Kako je objavila u svom godišnjem izvještaju, dobit je pala na 1,6 milijardi eura sa 2,4 milijarde eura, koliko je iznosila u 2019. godini.

Smanjenje je rezultat nižih neto prihoda od kamata na devizne rezerve i hartije od vrijednosti koje se drže u svrhu monetarne politike, navodi se u izvještaju.

Neto prihod ECB od kamata iznosio je prošle godine dvije milijarde eura, što je pad od 669 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu, dok se neto prihod od kamata na devizne rezerve smanjio na 474 miliona eura, sa 1,052 milijarde eura, koliko je zabilježeno 2019.

Pored nižih prinosa na devizni portfolio, opali su i neto prihodi od kamata na hartije od vrijednosti koje se drže za potrebe monetarne politike. Ti prihodi su lane iznosili 1,3 milijarde eura, što je za 110 miliona eura manje u odnosu na 2019. godinu.

Ukupan bilans ECB porastao je u 2020. godini za 112,2 milijarde eura na 569,3 milijarde eura. Ovo povećanje rezultat je kupovine hartija od vrijednosti u okviru novog pandemijskog programa hitnih kupovina (PEPP) i redovnog programa kupovine obveznica.

Izvor: Biznis.rs