Banjalučki Deloitte pripaja se sarajevskom

BiH

Veliko spajanje dogodiće se u sklopu poslovanja Deloitte-a u Bosni i Hercegovini, izvještava Indikator.ba.

Naime, jedna od četiri vodeće revizorske i konsultantske kompanije u svijetu, koja je u Bosni Hercegovini poslovala kroz dva društva – Deloitte d.o.o. Banja Luka i Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo – ubuduće će djelovati pod jednim krovom.

Naime, krajem maja donesena je odluka da se društvo za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Banja Luka pripoji društvu za poslovno savjetovanje Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo.

Odluku o pripajanju donijela su krovna društva dva subjekta u BiH – društvo Deloitte d.o.o. Beograd kao jedini član društva Deloitte Banja Luka i Deloitte Central Europe Holdings Limited sa sjedištem na Kipru kao jedini član društva Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo.

Osnov za prenos imovine i obaveza sa banjalučkog na sarajevsko društvo je bilans stanja i bilans uspjeha sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, a pripajanje društva će se sprovesti prema pripremljenom planu reorganizacije.

Prema podacima za 2019. godinu, dvije Deloitte kompanije spadaju među pet najvećih u Bosni i Hercegovini u sektoru računovodstva, s tim da je sarajevska po prihodima znatno jača od banjalučke.

Udružena Deloitte kompanija mogla bi se promovisati u lidera na tržištu gdje su uz domaću kompaniju Establish Sarajevo prisutni i globalni igrači PricewaterCoopers, Ernest&Young i KPMG B-H.