Osporeno 65 miliona KM potraživanja od Bobar banke

BiH

U Okružnom sudu u Bijeljini danas je, na nastavku ispitnog ročišta za Bobar banku u stečaju, rečeno da je do sada ispitano 530 prijava potraživanja. Ukupno prijavljena potraživanja iznose 251,9 miliona KM, od kojih je stečajni upravnik Lazo Đurđević priznao 187 miliona KM.

„Ukupno priznata potraživanja iznose oko 187 miliona KM, a razlika između ova dva iznosa je osporena. Ostale su nam još dvije neobrađene prijave koje će biti obrađene na naknadno održanom ispitnom ročištu. Na izvještajnom ročištu, koje će biti održano u četvrtak, podnijeću izvještaj o dosadašnjem toku stečajnog postupka, sa prijedlogom odluka kako dalje da nastavimo sa rješavanjem stečajnog postupka u Bobar banci“, rekao je Đurđević.

Đurđević kaže da će Skupština povjerilaca odlučiti o nastavku stečajnog postupka.

U prijedlogu njegovih odluka navedena je prodaja pokretne i nepokretne imovine, te naplata potraživanja od dužnika. Na transakcionom računu Bobar banke u stečaju trenutno se nalazi oko 2,6 miliona KM, dok je na posebnom računu kod UniCredit banke oročeno 15 miliona maraka.

Stečajni upravnik je u dopuni izvještaja o ekonomskom stanju stečajnog dužnika, koji će se sutra naći pred povjeriocima naveo da ukupna knjigovodstvena vrijednost imovine stečajnog dužnika iznosi 322,3 miliona KM, dok ukupno evidentirane obaveze iznose 177,4 miliona KM. Ukoliko bi se stavile u odnos ukupno evidentirane obaveze sa imovinom stečajnog dužnika onda iz toga proizilazi da bi potraživanja povjerilaca trebalo da budu namirena. Međutim, namirenje će zavisiti od naplate potraživanja i od unovčavanja imovine stečajnog dužnika. Istaknuto je da je obezbjeđenje plasiranih kredita bilo jako loše ili nikakvo, te se pretpostavlja da će i naplata potraživanja biti jako mala, što će negativno uticati na namirenje povjerilaca stečajnog dužnika.

Na današnjem nastavku ispitnog ročišta stečajni upravnik je priznao brojna potraživanja fizičkih lica iz svih dijelova RS i BiH, ali i potraživanja javnih preduzeća, nekoliko opština, Distrikta Brčko, IRB –a i preduzeća.

Među najvećim priznatim potraživanjima svakako su potraživanja: Fonda za razvoj i zapošljavanje RS u iznosu od 36,3 miliona KM, Fonda zdravstva Brčko distrikta u iznosu od 14,8 miliona KM, Zavoda za zapošljavanje RS u iznosu većem od 12 miliona KM, Ministarstva finansija RS u iznosu većem od 9,5 miliona KM, Garantnog fonda RS u iznosu od 5,5 miliona, Fonda za razvoj istočnog dijela RS u iznosu većem od 5,7 miliona KM, Privredne banke Sarajevo u iznosu od 5,5 miliona KM.

Priznata su u potraživanja „Atos osiguranja“ u iznosu od četiri miliona KM, Grada Trebinja u iznosu od 4,6 miliona, Akcijskog fonda RS u iznosu od 4,1 miliona, Agencije za osiguranje depozita BiH u iznosu od 3,8 miliona, Fonda stanovanja RS u iznosu od 2,6 miliona KM, Fonda za restituciju RS u iznosu od 2,9 miliona, Direkcije za finansije Brčko distrikta od 2,5 miliona KM, „Elektroprivrede RS“ u iznosu od 2,2 miliona KM.

Hidroelektranama na Drini priznato je 2,2 miliona KM, Fondu dječije zaštite RS 2,2 miliona, Ministarstvu poljoprivrede RS dva miliona, koliko je priznato i Lutriji RS, Atlas banci iz Podgorice i Hidroelektranama na Trebišnjici priznato je po 1,9 miliona, Poreskoj upravi RS 1,5 miliona, Elektro – Bijeljini isto toliko, aPodručnoj privrednoj komori Bijeljina 1,3 miliona KM.

S obzirom na to da je bijeljinsko tužilaštvo suspendovalo stečajnog sudiju Alidu Nađ Mađarac, u nastavak ispitnog ročišta uključila se sudija Božana Gužvić, predsjednik Okružnog privrednog suda. Za sutra je najavljeno i održavanje izvještajnog ročišta za Bobar banku u stečaju.