Kako napisati dobar CV za posao?

Karijere

Biografija u poslovnom svijetu ili skraćeno CV, ukratko predstavlja vas, vaše obrazovanje, radno iskustvo, sposobnosti i vještine koje poslodavac analizira kada razmatra vašu prijavu za željeni posao. Postoji mnogo načina za pisanje CV-a, a u ovom ćemo tekstu predstaviti kako napisati CV na najučinkovitiji i najčešće korišten način.

Vrsta riječi

Prvo odaberite vrstu fonta, tj. slova. Ustaljena je praksa da se CV – biografija piše slovima Arial ili Times New Roman u veličinama 10 i 12.

Naslov i lični podaci

Naslov bi trebao glasiti Curriculum Vitae (CV) i napisan je u sredini na vrhu. Ispod naslova upišite svoje lične podatke jedan ispod drugog ovim redoslijedom:

  1. ime i prezime,
  2. datum i godina rođenja (ovo nije obavezno),
  3. adresu i mjesto stanovanja,
  4. kontakt telefon
  5. e-adresu.

Obrazovanje

Napravite mali prostor ispod ličnih podataka i stavite ga na lijevu stranu papira kao podnaslov – obrazovanje. U nastavku napišete ono što ste završili u školi – fakultetu, ali prvo napišete posljednju, a zatim prethodnu diplomu.

Potrebno je napisati puni naziv škole – fakultet i mjesto, kao i naziv i smjer, godinu mature, a ukoliko imate dobar prosjek, bilo bi dobro i to navesti.

Nije potrebno navesti osnovnu školu ako ste završili srednju školu i/ili fakultet. Napravite mali razmak ispod njega i napišite sljedeću stavku.

Radno iskustvo

Na lijevoj strani papira, paralelno s prethodnim podnaslovom, unosite novi podnaslov – radno iskustvo.

Ovdje započinjete s pisanjem zadnjeg posla tako što ćete prvo navesti godinu od – do, koliko ste radili na tom poslu (npr. 2004-2007).

Zatim ispod ime i mjesto kompanije u kojoj ste radili, zatim imena poslova koje ste obavljali u sklopu te kompanije i kratki opis tih poslova.

Jedno ispod drugog na isti način zapisujete sva svoja radna iskustva. Napravite mali razmak ispod njega i napišite sljedeću stavku.

Seminari

Ova stavka nije obavezna ako nemate takvo iskustvo, ali je svakako poželjna. Napišete ga ako ste sudjelovali na nekim seminarima vezanim za posao za koji se prijavljujete. Ako je tako, stavite podnaslov – seminari.

Tamo ćete zatim unijeti imena svih seminara koje ste pohađali.

Ponekad može biti korisno navesti kurseve ili honorarni rad koji nije usko povezan sa poslom za koji se prijavljujete.

Napravite mali razmak ispod njega i napišite sljedeću stavku.

Poznavanje jezika

Sljedeći podnaslov trebaju biti jezičke vještine. Ovdje ćete unijeti jezike koje koristite, a ako za to imate sertifikat ili diplomu, obavezno to navedite.

Napravite mali razmak ispod njega i napišite sljedeću stavku.

Rad na računaru

U ovaj podnaslov unosite sve programe koje znate koristiti. Ako imate sertifikate ili diplome iz područja računarstva, obavezno ih zapišite. Napravite mali razmak ispod njega i napišite sljedeću stavku.

Lične karakteristike i hobiji

Možete odrediti ovaj titl ili ne. Napišite ga ako ćete u njemu navesti neke funkcije koje mogu biti korisne na radnom mjestu za koje se prijavljujete. Obavezno potvrdite ove kvalitete na samom razgovoru za posao.

Ostalo

U podnaslovu – ostalo, trebali biste navesti sve što mislite da vam može pomoći i ima veze sa poslom koji želite, a da to ne spominjete u prethodnim titlovima.

Na primjer, neki treninzi i kursevi koje ste završili. Ako imate vozačku dozvolu, obavezno navedite i to.

Korisni savjeti za pisanje CV-a

CV treba napisati na jednoj stranici formata A4, a najviše na dvije ako imate bogato radno iskustvo i puno uspjeha.

Uvijek napišite svoj CV u trećem ili pasivnom obliku, na primjer: završena srednja škola – umjesto da napišete završio/la sam srednju školu.

Na kraju, pripazite da ne napravite nijednu gramatičku ili grešku u kucanju.