Canalys: Preklopni telefoni će dostići 30 miliona godišnjih isporuka do 2024.

Mobilni

Najnoviji izvještaj kompanije Canalys ima hrabra predviđanja za tržište preklopnih pametnih telefona u bliskoj budućnosti. Rana prognoza sugeriše godišnju stopu isporuke od 30 miliona jedinica ovih uređaja u 2024. godini, što znači kombinovanu godišnju stopu rasta (CAGR) od 53% između 2021. i 2024.

U isto vrijeme, Canalys očekuje da će prosječna prodajna cijena (ASP) ovih telefona pasti na polovinu vrijednosti iz 2019, odnosno na oko 1.000 dolara u 2024.

Sklopivi segment je zabilježio rast od 148% na godišnjem nivou za 2021. sa procijenjenim ukupnim brojem isporuka od 8,9 miliona. Poređenja radi, redovno tržište pametnih telefona je poraslo za 7 procentnih poena za isti period.

Isporuke premium Android telefona su zabilježile pad od 18% u poređenju sa vrijednostima iz 2019. godine, tako da će proizvođači Androida pokušati da povećaju potražnju novim sklopivim ponudama kako bi se borili sa Appleom koji je u istom periodu zabilježio povećanje od 68%.