Dragan Stanković: Povećaćemo zadovoljstvo korisnika

Interview

RUGIPP već radi na realizaciji više značajnih projekata koji će donijeti brojne koristi cijelom društvu, a konačan cilj je da jednostavnijim i efikasnijim  procedurama za rješavanje zahtjeva poveća zadovoljstvo krajnjeg korisnika njihovih usluga. U sklopu toga biće nastavljeni veliki projekti uspostavljanja katastra nepokretnosti i projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

razgovarao Slaviša MIRKOVIĆ     foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Republičkom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIP) u narednih pet godina rukovodiće Dragan Stanković, koga je na to mjesto sredinom maja imenovala Vlada Republike Srpske. Stanković je od januara ove godine bio vršilac dužnosti direktora, a godinama bio pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, i očekuje da će na pravi način odgovoriti na izazove koje očekuje rukovođenje upravom.
– S obzirom, da sam na mjesto direktora došao sa mjesta pomoćnika za ekonomsko – finansijske poslove, od ranije sam upoznat sa stanjem u našoj Upravi, sa njenim uspjesima, ali i poteškoćama u radu na koje nailazimo. Ne bježim od odgovornosti i prihvatam konstruktivne kritike, i u skladu sa tim cijela Uprava radi na unapređenju usluga. Cilj nam je u što kraćem vremenskom periodu povećati zadovoljstvo korisnika jednostavnijim, efikasnijim procedurama za rješavanje zahtjeva, uvođenjem mogućnosti pružanja usluga preko interneta i intenzivnijim radom na edukaciji zaposlenih. RUGIPP kao samostalna republička uprava pored sjedišta, u svom sastavu ima i 48 područnih jedinica i 16 područnih kancelarija kao organizacionih jedinica Uprave koje se nalaze u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji RS, te da u saradnji sa Vladom RS, trenutno realizuje brojne projekte od strateškog značaja za Republiku Srpsku.

Petu godinu zaredom dobili smo pozitivan revizorski izvještaj

Kakvi su planovi za naredni period?
– RUGIPP već radi na realizaciji više značajnih projekata koji će donijeti brojne koristi cijelom društvu. Jedan od njih je i Projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, koji se već realizuje na području gradova Banjaluka, Laktaši i Gradiška, i uskoro počinje u opštini Srbac, čiju smo realizaciju započeli uz podršku kolega iz Geodetske uprave Švedske, koja nam je partner na ovom projektu. Paralelno radimo na pripremi projekta za cijelu RS. Uputili smo inicijativu Ministarstvu finansija u vezi sa novim projektom Svjetske banke koji bi trebao omogućiti da se uradi masovna procjena vrijednosti nepokretnosti na teritoriji cijele RS. Popisom svih nepokretnosti uspostaviće se sveobuhvatan registar koji će omogućiti ažurnije i tačnije podatke u vezi sa vrijednošću svake nepokretnosti u RS. Samim tim, Poreska uprava Republike Srpske biće efikasnija u prikupljanju prihoda, što će lokalnim zajednicama obezbijediti značajna sredstva. Trenutno pripremamo zakonsku regulativu koja će dodatno urediti ovu oblast.

Nastavljamo rad i na osnivanju katastra nepokretnosti. Po završetku postupka uspostavljanja novog katastra nepokretnosti, podaci o nepokretnostima, pravima i nosiocima prava svojine na nepokretnostima vodiće se u jedinstvenoj evidenciji, kod jednog organa, a stranke ća dobijati jedan izvod iz javne evidencije – list nepokretnosti. Osnivanjem jedinstvene, tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima, pravima na njima i nosiocima tih prava, povećaće se vrijednost zemljišta i drugih nepokretnosti, olakšati pravni promet i pristup kreditima, te poboljšati investiciona gradnja, što je od ogromnog značaja, posebno za poslovnu zajednicu i buduće investitore, kao i druge nosioce prava svojine na nepokretnostima. Pored toga, u toku je vršenje katastarskog premjera u 15-ak lokalnih zajednica gdje postoje odstupanja na katastarskim planovima u odnosu na faktičko stanje na terenu, što će ubrzati i osnivanje katastra nepokretnosti.
Tu je još dosta značajnih poslova za RUGIPP, kao što su eksproprijacije za izgradnju auto-puteva i strateških objekata Elektroprivrede, te zaštita imovine Srba iz Federacije BiH. Pred nama je mnogo posla, ali smatram da smo spremni da se nosimo sa tako složenim zadacima i da radimo u najboljem interesu naših građana.

Ljudi čine razliku. Uspješna preduzeća zasnovana su na uspješnim ljudima i to je najznačajniji resurs koji treba sačuvati

Dobili ste i revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora. Šta je on pokazao?
– RUGIPP petu godinu zaredom dobija pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora, što je pokazatelj predanog rada rukovodstva i svih zaposlenih. Ove godine dobili smo najbolji izvještaj do sada, odnosno ukupno dvije preporuke, jednu manje u odnosu na prošlogodišnji Izvještaj. U narednom periodu potrudićemo se uzeti u obzir date preporuke i u skladu sa njima i pozitivnim pravnim propisima raditi domaćinski i ekonomično.

Kako vidite upravu i šta biste voljeli postići u svom mandatu?
– Svoj mandat staviću prije svega u službu građana i zaposlenih u Upravi, jer su ljudi ti koji čine razliku. Uspješna preduzeća zasnovana su na uspješnim ljudima i to je najznačajniji resurs koji treba sačuvati u ovim kriznim vremenima. Odabir kvalitetnih ljudskih resursa, dalje ulaganje u njihovo znanje i njihova mogućnost napredovanja, daju priliku preduzeću da putem zadovoljnih i uspješnih zaposlenika bolje posluje, čime se stvara pozitivna klima u kojoj će preduzeće i zaposleni bolje funkcionisati. Smatram da smo u RUGIPP unijeli novu, svježu i pomlađenu energiju koja će donijeti još bolje rezultate na zadovoljstvo zaposlenih i svih građana koji koriste naše usluge, a onda i rukovodstva. Cilj nam je da svojim radom, znanjem, zalaganjem i rezultatima, budemo primjer upravama u regionu i mislim da smo u tom smislu na pravom putu.