Željeznice FBiH i RS dogovorile novi posao, izvozi se ugalj u Srbiju

Region

U Doboju je održan sastanak članova uprava Željeznica Republike Srpske, Željeznica Federacije BiH, željezničke kompanije „Srbija Kargo“ i rukovodstva Elektroprivrede Srbije.

Na sastanku je usaglašen nacrt budućeg sporazuma na prevozu 400.000 tona uglja tokom 2023. godine.

Tema sastanaka bila je usklađivanje svih elemenata budućeg sporazuma, kao i dogovor na ispunjavanju neophodnih preduslova i obaveza budućih potpisnika za početak realizacije prevoza novih količina uglja iz Luke Ploče za Elektroprivredu Srbije.

Definisanje preduslova za početak realizacije prevoza novih 400.000 tona uglja u 2023. godini iz Luke Ploče (Republike Hrvatska) za Republiku Srbiju kroz Republiku Srpsku i Federaciju BiH, podrazumijeva precizno definisanje obaveza budućih potpisnika sporazuma, način otpreme i dinamiku prevoza.

Budući sporazum i realizacija prevoza uglja iz Hrvatske za Srbiju kroz Republiku Srpsku i Federaciju BiH na sastanku u Doboju, okarakterisan je kao još jedan od visoko prioritetnih ciljeva u okviru nastojanja za proširivanje i razvoj regionalne saradnje, sa namjerom aktivnog učešća željezničkih preduzeća u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.