Kineska kompanija u obilasku Željeznica RS, razmatraju saradnju

BUSINESS KLUB

Predstavnici kineske kompanije CRRC – Qigihar Rolling Stock Co. sa predstavništvom u Srbiji, boravili su danas u radnoj poseti u Želјeznicama Republike Srpske.

Sa članovima uprave ovog preduzeća razgovarali su o mogućnostima potencijalne saradnje na planiranim projektima Želјeznica Republike Srpske na obnavlјanju vučnih i vučenih sredstava i radioničkih kapaciteta.

Nakon radnog sastanka u okviru kog je članovima kineske delegacije predstavlјeno trenutno stanje želјezničkog sektora, kao i planovi i potrebe preduzeća u cilјu unapređenja i modernizacije, upriličen je i obilazak želјezničke stanice u Doboju, voznog želјezničkog parka i radionice za opravku šinskih vozila.

U narednim danima stručni tim kineske kompanije, zajedno sa inženjerima Želјeznica Republike Srpske, obići će pored dobojskih postojenja i radioničke depoe i vozni park u Banjaluci i Prijedoru, nakon čega će izvršiti detalјnu analizu realnih potreba i kroz stručne izvještaje predstaviti svoja idejna rješenja realizacije i načina modela finansiranja, buduće modernizacija želјezničkog sektora u Republici Srpskoj.

CRRC Qigihar Rolling Stock Co najveći je svetski dobavlјač opreme za želјeznički prevoz, sa najkompletnijim linijama proizvoda i vodećim tehnologijama.

Nјihove glavne djelatnosti pokrivaju istraživanje i razvoj, dizajn, proizvodnju, popravke, prodaju i tehničke usluge za želјeznička vozila.