Startovao Fond Telekoma Srbije za finansiranje startapova

BUSINESS KLUB

Poslije dobijanja licence, zvanično je počeo da radi Fond “Telekoma Srbija” kao prvi fond za finansiranje inovacija u Srbiji, ali i u ovom dijelu Evrope.

Osnivanjem takvih alternativnih investicionih fondova otvorena je mogućnost za finansiranje malih, brzorastućih kompanija koje ne mogu da ispune kreditne uslove banaka. Tržište je, s druge strane, otvoreno za veći broj, prije svega profesionalnih investitora.

Vladimir Lučić, generalni direktor “Telekoma Srbija”, kaže da je Fond namijenjen svima koji imaju ideje.

“Obezbijedili smo prvih pet miliona eura. Znate da smo mi i ranije rekli da ćemo mi minimalno 25 miliona eura investiramo u pet godina”, naveo je Lučić za RTS.

Na adresu Fonda pristiglo je 250 prijava, a u konkurenciji je ostalo sedam. Vrednovana je revolucionarnost tehnološke inovacije, da li se može prodati na stranom tržištu i, konačno, da li startup ima potencijal za brz rast u kratkom roku.

Davor Sakač, direktor Fonda “Telekoma Srbija” kaže da su u toku pregovori sa sedam startupova iz raznih oblasti, a da je cilj da se u narednih 40 dana pregovori zatvore.

Iznos zavisi od toga koliko je startup kompaniji potrebno u toj fazi razvoja. Nije ograničen ni njihov broj jer je konkurs stalno otvoren, a u “Telekomu” vjeruju da će se uključiti i druge kompanije što će povećati potencijal Fonda.