Han Pijesak: Predviđena izgradnja 200 vikendica, poslovne i sportske zone

BUSINESS KLUB

Urbanistički projekat Kraljevo naselje u Han Pijesku od jučer se nalazi na javnom uvidu, a njime se predviđa gradnja turističkog naselja sa vikendicama i kućama za odmor.

Kako za eKapiju ističe Ana Borković, samostalni stručnik za prostorno planiranje Opštine Han Pijesak, inicijativa za izradu Urbanističkog projekta Kraljevo naselje proistekla je iz potrebe usklađivanja predmetnog prostora sa novonastalim okolnostima i tržišnim potrebama koje su se pojavile na predmetnom lokalitetu.To je sljedeći korak nakon usvajanja važećeg Regulacionog plana Kraljevo naselje 27. decembra 2022. godine, a sve zbog potrebe unificiranja i standardizacije predmetnog lokaliteta sa aspekta dalje izgradnje i uređenja.

– Urbanistički projekat ima za cilj očuvanje prirodne i ambijentalne cjeline, koja bi planiranom gradnjom trebala biti sačuvana i prepoznata kao potencijal budućim korisnicima i vlasnicima parcela. Prostorni obuhvat pogodan je za formiranje stambenih, poslovnih i sportsko-rekreativnih sadržaja, te ga kao takvog treba i shvatiti i tretirati ga kao prostor povoljan za izgradnju sadržaja te namjene – pojašnjava Borković.

Ukupna površina obuhvata iznosi P= 572.728m2 (57,2 ha). Ana Borković ističe da s obzirom na to da se radi o kompleksnom projektu, planirano je fazno opremanje u infrastrukturnom smislu, nakon čega se parcele stavljaju u promet, prihodi koji se ostvare od jedne faze će se preusmjeravati u izvođenje naredne.

Predmetna lokacija nalazi se sa desne strane magistralnog puta MP19 Han Pijesak – Zvornik, gledano iz pravca Han Pijeska, u naseljenom mjestu Kraljevo polje, na području opštine Han Pijesak.Parcele koje se nalaze u predmetnom obuhvatu su po vlasničkoj strukturi u najvećem procentu u vlasništvu Republike Srpske, a za koje je Opština Han Pijesak pokrenula postupak prenosa prava svojine kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Te parcele su po osnovnom planskom konceptu predviđene da se urede kao površine namjenjene za korištenje u privatne svrhe, odnosno kao pripadajuće građevinsko zemljište, koje će biti u funkciji osnovne namjene kompleksa i planiranih objekata po završetku procedure.

– Predmetni prostor se u budućnosti namjenjuje najvećim dijelom za stanovanje, a pored te primarne u sklopu obuhvata definisane su još dvije zone, koju čine poslovna (uslužne i komercijalne djelatnosti) i sportsko-rekreaciona sa planiranom izgradnjom objekata i pratećih sadržaja koji su kompatibilni sa tom namjenom. Broj parcela namjenjenih stanovanju iznosi oko 200, što znači od oko 27,3 ha tlocrtne površine pod objektima – ističe Borković.

Nakon usvajanja Urbanističkog projekta sljedeći korak je izrada projekta infrastrukture na bazi usvojenih planskih rješenja.

– Urbanistički projekat, sprovedbeni dokument prostornog uređenja, će biti osnov za izdavanje lokacijskih uslova. Njim se definišu uslovi za izgradnju i korištenje objekata i zemljišta. Jasno definiše smjernice za buduće privatne investitore, kojima će se ograničiti raznolikost po pitanju forme i materijalizacije objekata, budući da se radi o tipskom naselju – kaže za eKapiju Borković.Dodaje da je nosilac projekta infrastrukturnog opremanja Opština, a da će realizacija biti povjerena pravnim licima u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki. Nosioc izrade urbanističkog projekta je ACS Studio iz Banjaluke, a javni uvid će trajati 30 dana, odnosno do 7. aprila.