MARKO MIHAJLOVIĆ: Podrška privrednom razvoju Srpske

Interview

Rad na unapređenju sistema distribucije električne energije, podizanje kvaliteta usluga i napredak u svakom segmentu poslovanja i sveopšteg razvoja regije koju pokriva Elektro-Bijeljina je stalan. Investicije u mrežu su grupisane u nekoliko kategorija, a odnose se na izgradnju kapaciteta za potrebe napajanja novih kupaca i njihovo priključenje na mrežu, ali i rasterećenja postojećih, te veće sigurnosti napajanja

piše SLAVIŠA MIRKOVIĆ      foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ je jedno od pet distributivnih preduzeća u Holdingu ERS i ima oko 120 hiljada korisnika distributivne mreže. Pokriva područje sjevero-istočnog dijela Republike Srpske, odnosno teritoriju gradova Bijeljina i Zvornik, te 11 opština: Pelagićevo, Donji Žabar, Ugljevik, Lopare, Osmaci, Milići, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Šekovići i Han Pijesak. Od svog nastanka „Elektro-Bijeljina“ je od izuzetnog značaja za sistem Elektroprivrede Republike Srpske i svih korisnika, kao i građana sa šireg područja uopšte. Svakodnevno se čine napori da se poslovanje i kvalitet usluga podignu na najviši nivo. S tim u vezi, najnoviji pokazatelji po pitanju poslovanja, daju najbolju potvrdu svega navedenog.
– U 2023. godini nastavljen je kontinuitet pozitivnog poslovanja “Elektro-Bijeljine“, tako da je prošle godine ostvaren ukupni prihod od 65.352.000 KM, dok je rashod iznosio 64.081.000 KM, što je nakon svih obračuna rezultiralo da imamo neto dobit za prošlu godinu u iznosu od oko 804.000 maraka – kaže Marko Mihajlović, direktor ZEDP „Elektro-Bijeljina“ i ukazuje na bitne stavke koje su dovele do ovako dobrog poslovnog rezultata.
– U strukturi prihoda najviše novca je po osnovu uplata od Elektroprivrede za mrežarinu u iznosu od 54,5 miliona maraka. Naplaćeno je 1,6 miliona po osnovu ranijih potraživanja za električnu energiju, zatim preko milion maraka za reprogram i medijaciju, dok su ostala novčana sredstva pribavljena po osnovu uplata za neovlaštenu potrošnju električne energije, sudske takse i drugo. Svakako da su pobrojani pozitivni efekti putokaz kako treba djelovati i u narednom periodu i mi ćemo se truditi da ovakav kurs zadržimo i u 2024. godini.

U 2023. godini ostvarili smo izuzetno nizak nivo distributivnih gubitaka od svega 7,59 odsto i oni su do sada najniži u poslovanju preduzeća

Godinama je u ovom elektrodistributivnom preduzeću kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva akcenat stavljen na smanjenje distributivnih gubitaka. U protekloj godini ZEDP „Elektro-Bijeljina“ je odgovornim pristupom i marljivim radom postigla izuzetno dobar rezultat po pitanju smanjenja gubitaka.
– U 2023. godini ostvarili smo izuzetno nizak nivo distributivnih gubitaka od svega 7,59 odsto i oni su do sada najniži u poslovanju preduzeća, a primjera radi, gubici 2010. godine su bili preko 12,58 odsto. Najniži distributivni gubici su na području Terenske jedinice Bratunac 5,68 i TJ Ugljevik od 5,77 odsto. Ovakvom izuzetnom rezultatu našeg preduzeća, doprinio je niz faktora, poput rješavanja statusa velikog broja kupaca iz prethodnog perioda, zatim aktivnosti na otkrivanju neovlaštene potrošnje, a posebno treba naglasiti dugogodišnja ulaganja u mrežu. U periodu od 2010-2023. godine investirano je oko 110 miliona maraka u izgradnju i sanaciju elektroenergetskih objekata, kao i nabavku opreme, a samo u prethodnoj godini oko 22,5 miliona. Sve pobrojano je uticalo da imamo niske distributivne gubitke, kao i činjenica da odgovoran pristup naših radnika, posebno na terenu i u vanrednim okolnostima i slučajevima elementarnih nepogoda, imaju presudan uticaj na trend pozitivnog poslovanja.

Tokom prethodne godine, pred menadžmentom i radnicima „Elektro-Bijeljine“ su bili veliki izazovi, kako u realizaciji ranije zacrtanih ciljeva, tako i u slučaju vanrednih okolnosti i elementarnih nepogoda. Kada je riječ o urađenom u prošloj godini, urađeno je mnogo na prostoru svih 11 opština i dva grada koje mrežom pokriva ovo elektrodistributivno preduzeće,
– Ističemo investicije na području regije Birač, čime dokazujemo da vodimo računa o ravnomjernom razvoju svih lokalnih zajednica na čijem području djelujemo. Na teritoriji opštine Vlasenica „Elektro-Bijeljina“ ima kontinuitet u izgradnji elektroenergetskih objekata i mreže, a poseban akcenat je stavljen na izgradnju i rekonstrukciju tih objekata na lokalitetu Ski centra „Igrišta“, koja su sada dio Olimpijskog centra „Jahorina“. Naše preduzeće je dalo snažan doprinos u stvaranju svih pretpostavki da se na ovom prostoru stvori moderno skijalište. S tim u vezi, preduzeli smo niz radnji i realizovali nekoliko projekata koji će pomoći da se obezbijedi kvalitetno napajanje električnom energijom. U fazi smo izgradnje TS „Igrišta 1“ i TS „Igrišta 2“, tako da ćemo imati dvije nove trafo stanice i sada smo u fazi dobijanja saglasnosti i dozvole za napajanje električnom energijom Ski centra „Igrišta“.

Procjenom i analizom trenutnog stanja mreže, ‘’Elektro-Bijeljini’’ je neophodno da sanira i rekonstruiše postojeće elektroenergetske objekte i izgradi nove kako bi optimizovali rad sistema

U toku su i radovi na rekonstrukciji dva dalekovoda koji trenutno napajaju Igrišta i pojedine trase tih dalekovoda će ići podzemnim putem, što će značajno uticati na stabilnost sistema, a uskoro kreće i realizacija izgradnje dalekovoda iz čvorne trafo stanice „Vlasenica“ prema Igrištu i to će biti glavna trasa snabdijevanja električnom energijom Ski centra. Svi pobrojani projekti, uz angažovanje radne snage, koštaće oko 1,5 miliona maraka i predstavljaju novi zamajac privrednog i sveukupnog razvoja u regiji Birač. Naravno, „Elektro-Bijeljina“ će i u narednom periodu i na drugim lokalitetima učiniti sve da poboljša kvalitet svojih usluga i bićemo snažna podrška našim građanima u svakom pogledu.

Koliko su radnici „Elektro-Bijeljine“ odgovorni i predani svom poslu, najbolje se vidi u momentu konkretnih vanrednih situacija, a jedna od takvih je i elementarna nepogoda koja je šire područje regiona zahvatila u julu mjesecu, kada je nezapamćeno olujno nevrijeme nanijelo ogromnu štetu na mnogobrojnim elektroenergetskim objektima. Odmah, tokom te noći započeli su otklanjanje kvarova i saniranje mreže, a već sledećeg jutra su im u pomoć pristigle kolege iz Zvornika, Vlasenice, Šekovića i Bratunca.
– Pojedini dalekovodi i mreža na niskom naponskom nivou su bili u toliko lošem stanju, da su popravke zahtijevale višečasovne zastoje u isporuci električne energije, ali su naši radnici nadljudskim naporima i u rekordno kratkom roku, otklanjali kvarove i za svega tri dana kompletno područje koje pokrivamo mrežom, bilo je sanirano. Na terenu smo imali dosta izazova, počevši od polomljenih dalekovoda, stubova, palog drveća po mreži i objektima, pa do problema na niskom nivou. Osim solidarnosti među kolegama, treba istaći i razumijevanje građana i kupaca zbog tadašnje situacije, što je umnogome olakšalo izvođenje radova i samu dinamiku.

Takođe, veliki ispit pred radnicima ovog preduzeća, bio je tokom jeseni, kada je u kratkom roku zbog nesavjesnih sugrađana i uništenja trafo stanice u jednom bijeljinskom naselju, odreagovano brzo i obezbijeđeno snabdijevanje za blizu hiljadu korisnika električne energije. Naime, u Bijeljini se 15. oktobra prošle godine u ranim jutarnjim časovima, desio nesvakidašnji događaj kada je jedan nesavjestan vozač pod dejstvom alkohola, svojim putničkim vozilom totalno uništio trafo stanicu u bijeljinskom naselju Galac, zbog čega je veliki broj korisnika ostao bez električne energije.

Neophodno je uvođenje savremenih sistema mjerenja električne energije kroz sistem daljinskog očitanja, te osavremenjavanja sistema zaštita

– Tog jutra slika na terenu je bila stravična, jer je trafo stanica u Galcu bila potpuno uništena i pred nama je bio ozbiljan zadatak da omogućimo električnu energiju velikom broju kupaca, tako da su naši ljudi na terenu uz mnogo truda i napora, uspjeli da iz alternativnih pravaca obezbijede električnu energiju i da premostimo taj period do nabavke i postavljanja nove trafo stanice. Ovaj primjer je jako ilustrativan i pokazuje da nerijetko, bez obzira na težinu slučaja i problema, dobronamjerni i vrijedni ljudi mogu mnogo da urade na rješavanju problema, a radnici „Elektro-Bijeljine“ imaju mnogo izazova i uvijek uspješno odgovaraju na sve zadate ciljeve.

Kada je riječ o planovima, okosnicu čini Studija desetogodišnjeg plana razvoja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ kojom je predviđeno da se na 110 kV mreži poveća instalisani kapacitet transformacije 110/X kV što će omogućiti sigurno napajanje mreže. Ugradnja drugog transformatora 110/X kV je neophodna u TS „Vlasenica“, „Janja“ i „Ugljevik“ . Sa ukupno 25 distributivnih TS 35/10 kV „Elektro-Bijeljina“ ima dominantna ulaganja u mreži 35 kV i najvažnije investicije po ovoj strategiji su u nekoliko objekata.
– Prvenstveno mislimo na izgradnju novih TS 35/10 kV „Bijeljina V“ i „Skelani“, zatim na ugradnju novih transformatora u TS 35/10 kV „Bijeljina IV“ i „Šekovići“, rekonstrukciju dalekovoda 35 kV „Potočari-Bratunac 1“ i kabliranje 35 kilovoltne veze TS 110/35/10 kV „Bijeljina 1 – TS 35/10 kV Bijeljina II“. Investicije u mrežu 10 kV su grupisane u nekoliko kategorija, a odnose se na izgradnju novih TS 10/0,4 kV koje su planirane za potrebe napajanja novih kupaca i njihovo priključenje na mrežu, formiranje novih izvoda s ciljem rasterećenja nekih postojećih i veće sigurnosti napajanja kupaca, te druge prateće investicije u tom pogledu. Strategija razvoja predviđa da do kraja 2034. godine ukupna vrijednost investicija koje treba realizovati na distributivnom području „Elektro-Bijeljine“ iznose oko 16 miliona KM. Sve navedeno je od velikog značaja za unapređenje sistema distribucije električne energije, podizanje kvaliteta usluga i prosperitet u svakom segmentu poslovanja i sveopšteg razvoja regije. Stoga je ovaj pozitivan primjer „Elektro-Bijeljine“, od izuzetnog značaja u postizanju najviših poslovnih ciljeva.