SINIŠA MAKSIMOVIĆ: SE Nevesinje, najveći solarni poduhvat regiona

Interview

Proizvodno elektro – tehničko preduzeće ETMAX postoji od 2012. godine i razvoj kompanije je tekao paralelno sa uspostavljanjem i razvojem domaćeg sektora obnovljivih izvora energije, čemu je upravo ovo preduzeće posvetilo svoj rad, misiju i rezultate. Sada su na početku realizacije svog najvećeg projekta, izgradnje solarnog parka Nevesinje

piše SVJETLANA IVANOVIĆ     foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Solarni park Nevesinje u Bosni i Hercegovini jedan je od najvećih investicionih poduhvata u oblasti solarne industrije u ovom dijelu Evrope. Kompanija Etmax iz Banjaluke je prvo 2021. godine s Vladom Republike Srpske potpisala Ugovor o koncesiji za solarnu elektranu (SE) Nevesinje (60 MW), a zatim i 2023. godine Ugovor o koncesiji za Solarni park Nevesinje, koji čini sedam fotonaponskih elektrana, ukupne instalisane snage od 500 MW. Nedavno su od Elektroprenosa BiH dobili i saglasnost za priključenje na mrežu, a premijer Republike Srpske, Radovan Višković, najavio je i skoro izdavanje građevinske dozvole za izgradnju elektrane.

Ekonomski i posebno ekološki benefiti izgradnje velikih solarnih postrojenja su brojni i Etmax je prepoznao potencijal Hercegovine za ovaj projekat, koji predstavlja jedan od najvažnijih rezultata našeg dosadašnjeg rada

-Dobili smo uslove za priključenje i samim tim završili jednu fazu razvoja projekta. Sada ulazimo u ozbiljno projektovanje. Projekat će se realizovati po fazama. Postoje dva moguća scenarija izgradnje, jedan je da se to desi u roku od tri i po godine, a drugi je u roku od pet godina. Sve zavisi od raspoloživosti kapaciteta proizvođača i kada bismo mogli da dobijemo potrebnu opremu. Naš cilj je da što prije završimo postrojenje i pustimo ga u rad – kaže Siniša Maksimović, direktor Etmax doo.

Na vrijeme izgradnje, kako pojašnjava, utiče vrlo dinamično tržište opreme za solarne elektrane, te da bi na duži rok uticale okolnosti ograničenja u isporukama. Projekat se razvija već četiri godine, a u Etmaxu kažu da su investirali značajna vlastita sredstva, te slijedi odluka o daljnjem finansiranju.
-Imamo tri modela po kojima bi bilo moguće realizovati daljnje finansiranje. Jedan od modela je vlastito zaduženje u kompletnom iznosu, gdje Etmax ostaje jedini vlasnik projekta. Drugi model je uvođenje strateškog partnera koji bi nam pomogao oko finansiranja. Treći model je da uvedemo više investitora u projekat. Razradili smo sve modele, mogu da krenu u realizaciju, do nas je da u narednom period doneseno odluku koji model ćemo realizovati – ističe Maksimović.

Tvrdi da već ima zainteresovanih investitora za ulaganje u Solarni park, te da su u posljednje dvije godine imali više od 100 razgovora s različitim domaćim, evropskim, azijskim i američkim investitorima.
-Nismo zaključili nikakav ugovor iz razloga što projekat želimo da dovedemo u stanje da bude realno ostvariv, pošto se u posljednje vrijeme dosta spekuliše projektima i dešava se da se sklapaju ugovori za projekte koji nikada neće moći biti izgrađeni. Naša politika je da dovedemo projekat u stanje da bude realan i da na osnovu toga zaključujemo ugovore, da li o kreditu s bankama ili ugovore s partnerima.

Razvoj tehnologije ima izuzetno značajan i veliki uticaj na sektor OIE, jer nova rješenja koja se predstavljaju na tržištu se relativno brzo razvijaju i unapređuju

Ekspanzija poslovnih subjekata zainteresovanih za proizvodnju električne energije posljednjih godina stavila je u fokus pitanje prenosne mreže u BiH i njenog kvaliteta. Maksimović kaže po tom pitanju nema briga i ne vjeruje u mogućnost da će doći do problema s mrežom zbog činjenice da samo u Republici Srpskoj postoje ugovorene koncesije za izgradnju solarnih elektrana snage 1.158 MW.
-Kada bismo pretpostavili da će to biti uključeno u jednom momentu, onda bi bilo razloga za zabrinutost, ali je nemoguće da se to desi. To će biti puštanje na mrežu projekta po projekta. Sada naša mreža može da primi do 2.500 MW bez bilo kakve adaptacije i rekonstrukcije. Projekte te snage ne možemo završiti za 10 godina da svi imamo već sve izdate dozvole. A u međuvremenu će sigurno doći do razvoja mreže i prenosne kompanije pratiće projekte koji budu dolazili.

Predviđeno je da Solarni park Nevesinje bude spojen na 400 kV prenosnu mrežu, što je najveći naponski nivo i za Etmax najpovoljnija situacija jer je ta mreža opterećena sa 20-30 odsto. Inflacija, povećanje kamatnih stopa i poremećaji na tržištu, prema Maksimovićevim riječima, nisu pretjerano pogodili sektor solara.
-Mi već dvije godine živimo s tim, nekako smo se adaptirali i sve teče dalje. Naravno da bi bilo ljepše da do toga nije došlo, ali sektor funkcioniše, nije došlo do manje zainteresovanosti, naravno da su odnosi cijena dosta veći nego što su bili, ali i dalje sve funkcioniše.

Etmax se razvojem sektora obnovljivih izvora bavi oko 15 godina, a do danas su izgradili i pustili u rad fotonaponske elektrane ukupne snage oko 80 MW. Etmax godišnje izgradi postrojenja snage oko 30 MW.
-To su naši uhodani projekti, za to nemamo velikih briga. I dalje radimo na razvoju proizvodnog dijela. Cilj nam je da iskoristimo velike projekte kao što je Nevesinje, da povećamo ukupan udio domaće proizvodnje – kaže Maksimović.

U planu imaju aktiviranje dodatna tri proizvodna pogona kako bi mogli da odgovore na zahtjeve za isporukom materijala za Solarni park.
-To će dovesti do razvoja našeg inženjerskog kadra, a samim tim i otvaranja drugih radnih mjesta. Samo za potrebe izgradnje u Nevesinju bićemo u potrebi da otvorimo do 300 radnih mjesta, što u proizvodnji, što za rad na terenu. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo dio komponenti za solarna postrojenja razvili u našem Odjelu za razvoj, gdje su stručnjaci iz Etmaxa kreirali kvalitetna rješenja. U tom pravcu ćemo koncipirati naš razvoj u narednom periodu. Svakako, projektovani rezultati se mogu ostvariti i održati samo ukoliko se svakoj od faza rada pokloni neophodna pažnja i osiguraju najbolja rješenja. Takođe, prilikom izgradnje važna je stručnost u radu, kao i realizacija rješenja koja prate specifičnost svakog pojedinačnog projekta.

Solarna elektrana može ostvariti puni kapacitet u radu, samo u kombinaciji kvalitetnog projektovanja i izvođenja postrojenja sa najboljom opremom koja se može instalirati

Maksimović ističe da je Etmaxov pristup i način rada ono što ih izdvaja u poslu instaliranja solarnih elektrana, te da njemu pristupaju cjelovito.
-Prije svega, razvili smo cjelokupan pristup, u kojem naši stručni timovi pristupaju projektu tako da svaku fazu rada, od prvih kontakata do puštanja elektrane u rad, prolazimo zajedno sa klijentima i uvažavajući njihove zahtjeve i potrebe. Posvećeni smo realizaciji projekata, koji se izdvajaju po projektovanju koje je u obzir uzelo sve specifičnosti lokacija i pripremnih analiza. Oprema koja se instalira u solarne elektrane koje Etmax gradi je najboljeg kvaliteta, koji je trenutno dostupan na tržištu, sa izuzetnim performansama u radu. Kod izgradnje solarnih elektrana, kvalitet opreme je jedan od ključnih činilaca uspješnosti i održivosti projekta, ali se ne smije zanemariti važnost ni drugih činilaca. Post prodajne usluge su takođe uspostavljene na način koji je fokusiran na praćenje rada solarnih elektrana, komunikaciju sa klijentima i ostvarivanje najboljih rješenja.

Tokom trajanja Balkan Solar Summit, predstavnici tri kompanije koje su učestvovale u organizaciji ovog događaja, među kojima je i Etmax, sastali su se sa predsjednikom Vlade RS Radovanom Viškovićem, a jedna od tema bio je i razgovor o potencijalnim projektima u energetskom sektoru s naglaskom na projekat solarnih panela za stanovništvo u Republici Srpskoj.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je istakao da je pomenuti projekat od velikog interesa za Republiku Srpsku, da će dobiti podršku Vlade, ali da je neophodno projekat učiniti transparentnim i dostupnim svakom građaninu u svakom dijelu Republike Srpske, koji iskaže zainteresovanost. Takođe, premijer Višković je istakao da je po pitanju realizacije ovakvog projekta važno i neophodno obezbijediti tehničke uslove, kao i učiniti transparentnim sve informacije potrebne stanovništvu, a među kojima su, primjera radi, sa kim se potpisuju ugovori, koje količine, po kojoj cijeni, održavanje, servisiranje… Višković je ukazao i na potrebu da pored obezbijeđenih tehničkih uslova, transparentnosti ugovora cijena i svega što građane treba i može interesovati po pitanju projekta, neophodno je uraditi detaljnu analizu prirodnih raspoloživih potencijala i karakteristika određenih područja u Republici Srpskoj.

Siniša Maksimović je istakao da je riječ o kompaniji koja želi da ulaže i da se razvija u svojoj zemlji, sa svojim domaćim ljudskim resursima inženjerima i da su do sada kroz realizaciju projekata pokazali stručnost i znanje što im je obezbijedilo prepoznatljivost u regionu. Kompanija Etmax uložila je mnogo pažnje, truda, te stručnog i operativnog znanja, te da se zajedno sa partnerima ulaže u razvoj ovog projekta i da kompanija ima cilj i viziju kako realizovati razvojne projekte za dobrobit građana i Republike Srpske.

Vrijeme koje je pred nama ćemo posvetiti razvoju novih proizvoda, povećanju udjela komponenti iz vlastite proizvodnje u solarnim postrojenjima, izlasku na nova tržišta

-U saradnji sa partnerima maksimalno se analiziraju, razrađuje dio po dio projekta, kako bi sve bilo na zavidnom tehničkom i operativnom nivou prilikom primjene solarnih panela na objektima građana. U skorije vrijeme na nekoliko objekata biće započeta realizacija projekta kako bi se stekao uvid u značaj i važnost i kompleksnost projekta solarnih panela i postale jasnije koristi i efekti i razvojne šanse koje sa sobom nosi – rekao je Maksimović.

Istaknuto je da realizacija ovako značajnog projekta nosi izazove i još mnogo konkretnih tehničkih, organizacijskih, zakonodavnih poslova ali da je maksimalna opredjeljenost svih strana da se da maksimum i da ovaj projekat od nacionalne važnosti za Republiku Srpsku bude proveden na najefikasniji i najbolji način na obostrano zadovoljstvo korisnika i energetskog sektora, kao jednog od najvećeg razvojnog resursa u Republici Srpskoj.

PARAMETRI POSLOVANJA U SOLARU
Procjenjuje se da je potrebno osam godina da se ulaganje isplati, a 30 godina je komercijalni životni vijek elektrane.
-Ona može da radi i duže, ali efikasnost se smanjuje. Neko postrojenje za 25 godina ima oko 18 odsto smanjenje snage i to je industrijski standard. Ipak, 30 godina je dug period i doći će do razvoja tehnologije, i vjerujem da niko neće čekati 25 godina da do kraja eksploatiše svoju elektranu, već će djelimično mijenjati dijelove opreme. Što se tiče ulaganja, neka informativna procjena da je potrebno 1.000 eura po KW. Ipak postoji mnoštvo faktora koji utiču, svaka lokacija je priča za sebe. Da li je zemljište ravno ili nije, pogodno za gradnju ili ne, da li ima pristupni put i da li je moguće dopremiti opremu, da li ima priključak na mrežu, da li ima objekata koji prave sjenu ili je zemljište zaklonjeno sa neke strane brdom i mnoge druge stvari. Svaka elektrana zahtjeva posebnu analizu i projektovanje, koje određuje tip instalacije i opreme. Postoje zakonska ograničenja, jer se do određene snage elektrane može raditi bez koncesije, a za veće snage je potrebno dobiti koncesiju – objašnjava Maksimović.

SE NEVESINJE
-SE Nevesinje će biti maksimalne instalisane snage 60 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 84 gigavat časa. Radi se o jednom od najvećih projekata u oblasti generisanja električne energije iz energije Sunca kod nas, samim tim njegov razvojni značaj je lokalni, kao i regionalni. Elektrana u Nevesinju spada u solarne elektrane velike snage, koje su preduslov da se dostigne održivost proizvodnje električne energije iz OIE. Ekonomski i posebno ekološki benefiti izgradnje velikih solarnih postrojenja su brojni i Etmax je prepoznao potencijal Hercegovine za ovaj projekat, koji predstavlja jedan od najvažnijih rezultata našeg dosadašnjeg rada. Za Etmax je strateško opredjeljenje dalji razvoj kompanije u ovom segmentu, tako da već sada možemo istaći da je ovo prvi od velikih projekata koje planiramo u BIH i u regionu. Samim tim, projekat SE Nevesinje je bitan i kao važno dostignuće u našem radu, ali i kao osnova za novu fazu razvoja kompanije u budućnosti.