Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjaluci i kompanije Hemofarm

BUSINESS KLUB

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin i direktor Hemofarma u BiH Saša Urošević potpisali su Ugovor o naučno – stručnoj i poslovnoj saradnji.

– Kako bismo dodatno jačali praktična znanja i vještine studenata, kontinuirano radimo na uspostavljanju i jačanju saradnje sa privredom, jer spoj znanja stečenog u amfiteatru sa praktičnim iskustvom koje studenti stiču na stručnoj praksi doprinose tome da naši alumnisti budu traženi na tržištu rada. Cilj Univerziteta i svih fakulteta jeste da se povećava dio praktične nastave za studente, a upravo na tom putu veliku ulogu ima i ovaj ugovor koji će, između ostalog, doprinijeti jačanju naučno-istraživačkog rada, što je jedan od strateških ciljeva Univerziteta. Vjerujem da će godine pred nama donijeti nove zajedničke projekte na obostranu korist akademske zajednice i privrede – rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Provođenje ugovora će se odvijati kroz međusobnu saradnju i stručnu pomoć u edukaciji studenata i nastavnog osoblja na svim studijskim ciklusima, te poslovima pripreme i izvođenja naučnoistraživačkih radova, izvođenju praktične nastave i upoznavanju studenata sa propisima i smjernicama koji se koriste u farmaceutskoj industriji.

– Od velike važnosti, za nas, jeste da u Banjaluci imamo univerzitetsku bazu za kvalitetan kadar svih profila koji svoju karijeru mogu nastaviti u našoj kompaniji, koja je godinama unazad, dio obrazovanja studenata u oblasti praktične nastave i mjesto gdje se studenti upoznaju sa industrijskom proizvodnjom lijekova, te osnovnim zahtjevima GMP-a. Značajan broj nekadašnjih studenata banjalučkog Univerziteta, od doktora medicine, magistara farmacije, preko ekologa i tehnologa do ekonomista i pravnika, danas su zaposleni u Hemofarmu i to ovu saradnju čini još izuzetnijom. Fokusirani na dobro zdravlje i blagostanje, odgovornu proizvodnju i potrošnju, dostojanstven rad i kreiranje partnerstava, u decembru smo, upravo u Univerzitetskom gradu, predstavili STADA EXPO, multimedijalni projekat posvećen održivom razvoju – rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Ugovor između Univerziteta i kompanije Hemofarm potpisan je na period od pet godina.