Zaključci Samita energetike u Trebinju

BUSINESS KLUB

Što ranije započeti što više projekata zelene energije, kako bi se što prije postigla potpuna dekarbonizacija energetskog sistema i potreba što čvršće energetske povezanosti Zapadnog Balkana glavni su zaključci sa petog po redu Samita energetike u Trebinju.

– U tome smislu je potrebno imati i organizovano tržište koje još ne postoji samo u BiH, a kada se ono organizuje moguća je i zajednička saradnja više energetskih kompanija i berzi, a sve u cilju boljih upravljanja ovim resursima”, kazao je Luka Petrović, generalni direktor EPRS, iznoseći prvi zaključak sa ovogodišnjeg SET-a.

On je dalje naveo da je neophodno započeti investicione aktivnosti na iskorištavanju hidropotencijala rijeke Drine, srednjeg i donjeg toka, i to nakon političke saglasnosti BiH i Srbije, a kompanije iz oba entiteta BiH i Srbije su spremni da kreiraju o tome sporazume o modeliranju iskorištavanja potencijala ove rijeke.

Takođe je neophodno što hitnije u regionu pokrenuti investicione projekte u prenosnoj mreži u cilju bolje integracije i prihvatanja energije iz obnovljivih izvora, dok će se na tržište energije kroz agregaciju uključiti i krajnji potrošači obnovljivih izvora.

Za integraciju svih obnovljivih izvora su potrebni dugoročni ugovori o otkupu električne energije, dok korporativni ugovori koji prave vezu od proizvođača do potrošača predstavljaju koncept koji će proizvođaču obezbijediti finansiranje projekta, a kupcu stabilnu cijenu, a za sve to je neophodno uspostavljanje organizovanog tržišta i tzv. market kapling, značajan za sklapanje dugoročnih ugovora.

Kao jedan od zaključaka je izdefinisana i potreba razvoja infrastrukture za korištenje prirodnog gasa, sa neupitnom opravdanošću razvoja gasovoda, a sve u cilju iznalaženja finalnih potrošača energije dobijene iz prirodnog gasa, prije svega električne i toplotne energije.

– Potrebno je u tranzitnom periodu povećati nivo ulaganja u održavanje sistema postojećih proizvodnih kapaciteta, prije svega termoenergetske objekte, u cilju da se proizvodnja energije previše ne optereti karbonskim taksama, odnosno taksama za emisiju CO2 – kazao je Petrović, napominjući da se mora što laganije prenijeti teret ove takse na elektroprivredna preduzeća, odnosno, proizvodna preduzeća koja emituju ugljen dioksid.

Sa samita je upućena i poruka ne samo potrebe stvaranja prozjumera (kupac/proizvođač) obnovljive energije, već i njihovo udruživanje u šire društvene i energetske zajednice koje može obezbijediti dodatnu stabilnost elektroenergetskog sistema učešćem elektrana instaliranim na krovove privatnih kuća koje se sklapaju u jednu, virtualnu elektranu, a način njihovog upravljanja je u sastavu jedne virtualne elektrane.

Da je ovogodišnji samit bio i najposjećeniji, ali i najproduktivniji, potvrdio je i direktor SET-a Alksandar Branković, napominjući da je sala Kulturnog centra u Trebinju bila premala da primi sve zainteresovane, dok je gradonačelnik Mirko Ćurić na završnici istakao da je zbog ovog skupa koji je svakako u Trebinju najmasovniji, ali i drugih velikih okupljanja, u planu da se radi veliki Kongresni centar i on će, kako kaže, zasigurno opravdati svoju gradnju.