China Mobile iduće godine započinje s testiranjem 5G mreža

Prema izvorima iz industrije, jedan od tri kineska telekomunikacijska operatera, China Mobile, iduće godine će započeti sa testiranjem 5G komunikacijskih mreža

Inicijalna testiranja tokom 2017. godine odvijaće se na frekvencijama od 6 GHz i manjima, a u početku će biti obuhvaćeno četiri do pet kineskih gradova.

Eksperimentalna 5G mreža će se proširiti na još nekoliko gradova, a do 2018. godine odabrani gradovi trebali bi imati oko dvadeset baznih stanica.

Oko 2020. godine u kineskim gradovima će već biti oko 10 hiljada baznih stanica, što bi trebala biti polazna tačka za planirano buduće uvođenje 5G mreža u komercijalnu upotrebu na kineskom tržištu.