Pri ulasku u BiH stranac mora imati 150 KM po danu boravka

BiH

Zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, 30.11. 2016. donio je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini. Odlukom je definisano da stranac prilikom ulaska u BiH u 2017. mora raspolagati sa 150 maraka ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Inače, broj odobrenih privremenih boravaka u BiH u proteklih 10 godina je 126.195 dozvola. Iako većina onih koji napuštaju BiH, kao glavnu prepreku navode nemogućnost nalaska posla, u 2015. Služba za poslove sa strancima izdala je novih 916 radnih dozvola koji su posao pronašli na području BiH, a 1.385 radnih dozvola je produženo. U 2014. broj dozvola za privremeni boravak stranaca popeo se na 11.022.

A da bi stranac dobio stalni boravak u BiH treba neprekidno da boravi najmanje pet godina. Uz to, treba imati važeći pasoš, da raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje, ima osiguran odgovarajući smještaj i zdravstveno osiguranje. Uz navedeno, potrebno je i poznavanje jednog od jezika i službeno pisamo.