Dug Konzuma u BiH višestruko veći od vrijednosti imovine

BiH

U Sarajevu je održan sastanak sa predstavnicima bh. firmi dobavljača Agrokora i federalnog ministra razvoja, preduzetništva i obrta Amira Zukića

Konstatovano je da će se zajednički raditi na rješavanju problemima nastalih nakon krize u Agrokoru i da je dug Konzuma bh. dobavljačima oko 130 miliona KM. Predstavnici 11 kompanija su složni da je Konzum u BiH važan za tržište u BiH, očekuju garanciju za plaćanje dugovanja i neće opstruirati isporuku robe Konzumu.

– Bitno je da se obezbjedi robni protok. Situacija je specifična i teška. Pokušali smo približiti sve ono što se dešava i da pokušamo obezbjediti normalno poslovanje Konzuma i stvaranje pretpostavki za sanaciju krize. Zaključili smo da situacija zahtjeva stalni monitoring u Konzumu i odnosu s dobavljačima i bankama, rekao je Zukić.

Ministar je dodao da je dugovanje Konzuma u BiH prema dobavljačima 130 miliona KM. Potraživanja sa 31. decembrom je bilo 150 miliona KM, što znači da je izmireno oko 20 miliona KM. Izjavio je i da Konzum ima 70 miliona KM imovine u BiH, a da je ostala imovina pod zakupom i da je registrovana na pet osoba u Bosni i Hercegovini.

Konzum u BiH, osim spomenutih 130 miliona KM domaćim firmama, duguje još više stotina miliona maraka stranim dobavljačuma. Zukić je rekao da će se u sljedeći ponedjeljak opet održati sastanak s dobavljačima kako bi pokušali iznjediriti jedan vid obostrane saradnje i da se pronađe rješenje za nastavak normalnog poslovanje Konzuma. U slučaju da to ne urodi plodom, onda će Vlada razmišljati o drugim koracima kako bismo zaštitili dobavljače, zaposlene i bankarski sektor.

Adin Fakić, direktor kompanije Milkos, jedne od 11 kompanija čiji su dobavljači danas bili na sastanku rekao je da mu je drago da je Vlada shvatila ozbiljnost situacije u kojoj se dobavljači nalaze i da trebaju zajednički raditi na rješavanju problema.

– Naš cilj kao dobavljačima je da imamo stabilno tržište. Konzum predstavlja ozbiljan dio tog tržišta i očekujemo da situacija bude stabilizovana. Moramo biti optimistični, nove informacije nam ukazuju na to da trebamo vjerovati u stabilizaciju situacije, rekao je Fakić.