Srpska naučnica dobila 1,4 miliona eura za istraživanje kvarkova

Naučnica iz Srbije, dr Magdalena Đorđević, sa Instituta za fiziku u Beogradu dobila je prestižni evropski grant u vrijednosti od oko 1,4 miliona eura za istraživanje fundamentalnih osobina materije, odnosno za istraživanja kvark-gluonske plazme.

ERC grantovi su dostupni srpskim istraživačima jer je Srbija članica evropskog okvirnog programa za finansiranje nauke – Horizont 2020, ali nagrađuju isključivo izvrsnost – prije svega one ideje koje potencijalno mogu da promijene tok svjetske nauke.

Nakon što je arheološkinja Sofija Stefanović prije dvije godine osvojila ERC starter grant, ovo je drugi grant Evropskog istraživačkog savjeta (ERC) koji stiže u Srbiju i vrijedan je 1.356.000 eura

Iz Centra za promociju nauke ukazuju da se države se u nauci mjere i po tome koliko su ERC grantova dobile, a rijetki dobitnici iz malih država kao što je Srbija predstavljaju prave “heroje modernih istraživača”.

Riječ je o najznačajnijoj podršci koju je jedan istraživač sa Zapadnog Balkana u oblasti prirodnih nauka ikada dobio od Evrope i to za izučavanje fundamentalnih osobina materije.

– Naš projekat se odnosi na razumijevanje osnovnih zakona prirode, pa samim tim nema direktnih primjena u privredi. Ekonomska korist ovog projekta je da smo u zemlju donijeli 1, 3 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Dobar dio tih sredstava će biti iskorišćen da se zaposle naši naučnici, posebno mlade kolege, koje bi, u odsustvu ovog projekta, vjerovatno otišli iz zemlje – rekla je dobitnica ERC granta, dr Đorđević.

Ona je diplomirala na Fizičkom fakultetu u Beogradu, nakon toga je otišla u Ameriku gdje je doktorirala na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, a svoja istraživanja u oblasti nuklearne fizike nastavila u Ohaju. U međuvremenu odazvala se na poziv Instituta za fiziku, i prije šest godina se vratila u Srbiju.

– Nemam u planu odlazak iz zemlje jer da sam željela da ostanem u inostranstvu, ne bih se ni vraćala u Srbiju. Voljela bih da ovaj primjer bude podstrek našoj Vladi da naša nauka ima potencijal i da naše istraživače treba podržati – kaže Đorđević.

Sa svojim timom, dr Đorđević proučava novo stanje materije – kvark-gluonsku plazmu, čije je postojanje dokazano tek prije desetak godina u eksperimentima na akceleratoru u Brukhejvenu u SAD i Velikom sudaraču hadrona u CERN-u kod Ženeve.

Da bi se tačno proučile osobine ovog novog stanja materije, neophodno je da se eksperimentalni podaci uporede sa teorijskim predviđanjima, odnosno matematičkim modelima. To je i osnovna svrha njenog projekta.

Kvark-gluonska plazma je stanje materije na tako ekstremno visokim temperaturama i pritiscima, da su u njoj kvarkovi slobodni. Tim koji će raditi na ovom projektu broji više starijih i mlađih istraživača, doktoranada i tri strana saradnika.