Hrvatska, Bugarska i Rumunija najsiromašnije zemlje EU

Bugarska, Hrvatska i Rumunija su najsiromašnije zemlje EU, a Luksemburg je najbogatiji

Podaci Eurostata o stalnoj individualnoj potrošnji pokazuju da je deset zemalja iznad prosjeka.

Najbogatije zemlje EU su Luksemburg, koji je na 37 odsto iznad prosjeka, Njemačka, Austrija, Danska, Belgija, Finska, Velika Britanija, Francuska, Holandija i Švedska.

Hrvatska bilježi pad, pa je postala siromašnija i od Rumunije. Stvarna individualna potrošnja u Hrvatskoj u prošloj godini bila je na 58 odsto prosjeka EU, što je pad od jednog postotnog boda u odnosu na 2014. godinu, dok je Rumunija napredovala na 59 posto prosjeka EU.

Na dnu je Bugarska, čija je stvarna individualna potrošnja na 53 posto prosjeka EU.