Manja proizvodnja električne energije nego prošle godine

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH za deset mjeseci 2016. godine  iznosila je 7.537 GWh, što je smanjenje za oko 3 posto u odnosu na isti period prošle godina kada je proizvedeno 7.756 GWh

Na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku izuzetno visoka proizvodnja zabilježena je u oktobru kada je premašila milion GWh (preciznije 1.007 GWh) i bila je veća za oko 39 posto u odnosu na isti mjesec 2015. godine kada je iznosila 723 GWh.

Za deset mjeseci ove godine prednjačila je proizvodnja u termoelektranama, u kojima je ukupno proizvedeno 4.908 GWh sati električne energije. U hidroelektranama je proizvodnja bila 2.848 GWh.

U proizvodniji električne energije termoelektrane učestvuju sa oko 63 posto, a hidroelektrane sa oko 37 posto.