Grawe osiguranje preuzima Merkur

Kompanija Merkur International Holding iz Austrije prodala je akcije Grawe osiguranju za 1,39 miliona eura

Iz Grawea su potvrdili da su kupili Merkur osiguranje na Montenegroberzi u Merkur osiguranju Podgorica i najavili da će se o tome zvanično oglasiti tokom ove sedmice. Sklopljena je samo jedna transakcija sklopljenja posredstvom CG brokera, a 19.000 akcija Merkur osiguranja plaćene su po prosječnoj cijeni od oko 73,15 eura.

Grawe osiguranje je dozvolu za rad u Crnoj Gori dobilo  23. septembra 2004. godine. U vlasništvu je austrijskog osiguravajućeg društva Grawe (Grazer Wechselseitige Versicherung AG) sa sjedištem u Gracu i istorijom dugom 180 godina. Grawe u ponudi ima više proizvoda iz oblasti životnog osiguranja, zatim osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje zaposlenih. Bilansna suma na kraju 2015. godine Grawe osiguranja iznosila je 34.661.470 eura, a bruto dobit 1.601.213 eura.

Merkur osiguranje Podgorica je osnovano  14. novembra  2008. Osnovala ga je austrijska kompanija  Merkur Versicherung AG iz Graca. Prema podacima sa sajta, Merkur osiguranje Podgorica nudi životna osiguranja, osiguranje od posljedica nezgode i osiguranje  djece. Merkur osiguranje je, prema podacima iz izvještaja o poslovanju, 2015. godine imalo gubitak od 27.317 eura.