Industrijska proizvodnja u prošloj godini porasla 4,3 posto

Prema podacima Agencije za statistiku BiH industrijska proizvodnja u BiH u prošloj godini je povećana za 4,3 posto u odnosu na godinu ranije

Industrijska prioizvodnja u prerađivačkoj industriji povećana je za 3,1 posto, u vađenju rada i kamena 3,4 posto, dok je u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji povećana za 8,5 posto.

U sklopu prerađivačke industrije u hemijskoj industriji ostvaren je rast od 12 posto, proizvodnji namještaja 9,3 posto, a u proizvodnji prehrambenih proizvoda 7,8 posto.

Pad proizvodnje registrovan je u proizvodnji baznih metala 6,1 posto, proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6,9 posto, kao i proizvodnji farmaceutskih proizvoda 2,5 posto.

Industrijska proizvodnja u decembru 2016. u poređenju sa novembrom 2016. bilježi pad za 1,0%. U poređenju sa decembrom 2015. proizvodnja je ostvarila rast za 7,3%.