Ukida se roming od juna u Evropskoj uniji

Evropska unija postigla je preliminarni sporazum o ograničavanju velikoprodajnih cijena koje telekom operatori plaćaju jedni drugima kada njihovi potrošači koriste mobilne telefone u inostranstvu, čime je otvoren put za ukidanje rominga

Ograničavanje velikoprodajnih cijena bio je posljednji korak potreban za ukidanje plaćanja rominga u maloprodaji od 15. juna 2017, čime su okončani višegodišnji napori Brisela da omogući građanima da koriste svoje telefone u inostranstvu i to ne plaćaju dodatno.

Do sada su građani EU plaćali korišćenje rominga kada posjećuju ili rade u drugoj članici EU, na šta se već dugo gleda kao na otežavajuću okolnost za stvaranje zajedničkog tržišta.

Evropska komisija je objavila da je velikoprodajna cijena za prenos podataka ograničena na 7,7 eura po gigabajtu od polovine juna 2017, a zatim će postepeno biti smanjivana do 2,5 eura 2022. godine. Istovremeno će velikoprodajna cijena poziva biti smanjena sa 5 eurocenti po minutu na 3,2 eurocenta, dok će cijena slanja SMS biti prepolovljena, na jedan eurocent.

Postignuti sporazum sada treba da odobre Evropski parlament i članice EU ali se na njega gleda kao na prvi uspjeh predsjedavanja Malte EU.

I dok evropski zvaničnici i korisnici koji će van zemlje plaćati telefoniranje kao da su kod kuće pozdravljaju sporazum, postavlja se pitanje ko će platiti račun jer će telekom operatori morati da plaćaju jedan drugom za tu uslugu. Stvar komplikuju velike razlike u “domaćim” cijenama i navike građana EU kada je riječ o korišćenju mobilnih telefona, piše EurActiv.com.

Tako zemlje istočne Evrope, čiji građani uživaju u nižim cijenama mobilnih usluga, podržavaju ograničavanje velikoprodajnih cijena jer će tako izbjeći povećanje cijena na svom tržištu. Time se zapravo subvencionišu siromašniji potrošači koji često putuju.

Evropska komisija punu deceniju radi na smanjenju i eventualnom ukidanju naknada za korišćenje mobilnih telefona u inostranstvu.

Od 2007. su cijene rominga u EU smanjenje za više od 90%, a posljednji put u aprilu 2016. godine. (Beta)