Zašto je kurs dinara otišao preko 124 za euro

Jačanje eura u odnosu prema dinaru na početku godine je zbog veće tražnje deviza

Za guvernerku Tabaković faktori skoka kursa su sezonskog karaktera i karakteristični za početak godine. Takođe, kaže, da od početka godine postoje nešto izraženiji pritisci na slabljenje dinara, iz domaćih i međunarodnih izvora.

Veća tražnja za devizama je i posljedica pojačane kupovine koju obavljaju domaća preduzeća, uvoznici energenata, “kao i smanjenja indeksirane aktive banaka“.

– U najvećoj mjeri to je rezultat odluke Federalnih rezervi SAD da povećaju osnovnu kamatnu stopu i očekivanja tržišnih učesnika da će centralna banka SAD u narednom periodu povećavati kamatne stope brže nego što je inicijalno očekivano.

Mjesečni presjek kursa eura u januaru iznosio je 123,8 dinara, u decembru prošle godine je bio 123,4 a u septembru 123,23 dinara.