Addiko banka klijentima mora da vrati skoro milion eura

Adiko banka je obavezna da vrati 963,7 hiljada eura klijentima koji su otplatili kredite u “švajcarcu” navodi se u izvještaju Centralne banke o primjeni Zakona o konverziji kredita u francima u eure

Od ukupno 108 kreditnih partija, kod 91 je utvrđena pozitivna razlika u korist klijenata, tako da povraćaj sredstava korisnicima kredita koji su otplaćeni iznosi preko deset hiljada eura prosječno po partiji – kaže se u dokumentu uz podsjećanje da je do 10. marta zaključeno 79 sporazuma o regulisanju obaveza između banke i klijenata.

Kod klijenata za koje je banka raskinula ugovor zbog neplaćanja, došlo je do značajnog smanjenja obaveze dužnika, jer je isključivanjem zakonske zatezne kamate pri obračunu duga, značajno umanjen iznos potraživanja u odnosu na stanje prije konverzije navodi se u izvještaju.

Prema podacima Hete, potraživanja tog preduzeća prema dužnicima obuhvaćenim konverzijom na 30. septembar prošle godine iznosila su 61,8 miliona eura, a iznos duga nakon konverzije 35,6 miliona eura.

Taj podatak pokazuje da su ukupna dugovanja prema Heti nakon konverzije prosječno smanjena 42 odsto u odnosu na iznos neposredno prije konverzije. Slično umanjenje postoji i kod potraživanja koja se nalaze u portfoliju B2 kapitala navodi se u izvještaju. Kontrola je utvrdila da 242 kredita indeksirana u CHF-u imaju status zatvorenog potraživanja.