Globalni dug dostigao 215.000 milijardi dolara u 2016. godini

Istraživanje Instituta za međunarodne finansije (IIF) pokazuje da je globalni dug u prošloj godini bio više nego tri puta veći od svjetskog BDP-a i iznosio je ukupno 215.000 milijardi dolara

Globalni je dug u 2016. godini uvećan za 7.600 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu. Njegov je udio u svjetskoj ekonomiji u prošloj godini iznosio 325 odsto, u odnosu na 320 odsto koliko je iznosio u 2015. godini. Ističu “spektakularan rast” duga u grupi ekonomija u nastajanju, na ukupno 55.000 milijardi dolara, što odgovara 215 odsto njihova BDP-a.

Veći dio tog duga otpada na nefinansijske kompanije, utvrdili su u institutu. Ukupno je u razdoblju od 2006. do 2016. u grupi ekonomija u nastajanju nagomilano gotovo 40.000 milijardi dolara novog duga, znatno više nego u razdoblju od 1996. do 2006., kada je novo zaduženje iznosilo oko 9.000 milijardi dolara.

Na grupu razvijenih zemalja otpadalo je u prošloj godini 160.000 milijardi dolara duga, odnosno 390 odsto njihovog BDP-a što znači da je dug bio gotovo četiri puta veći od ukupne vrijednosti ekonomija.

U IIF-u napominju da je država bila glavni motor povećanja duga u toj grupi zemalja za 32.000 milijardi dolara. Tako je dug američkog i britanskog javnog sektora više nego udvostručen u odnosu na 2006. godinu, dok je vrijednost javnog duga Japana i razvijenih evropskih ekonomija u dolarima uvećana oko 50 odsto.

Takođe, najveći dio povećanja duga u grupi ekonomija u nastajanju otpada na dug u lokalnoj valuti, čija je ukupna vrijednost na kraju 2016. iznosila nešto više od 48.500 milijardi dolara, u odnosu na 43.000 milijarde dolara na kraju 2015. godine. U proteklih 10 godina globalni dug je porastao više od 70.000 milijardi dolara.