Telekom Srpske dijeli 38,95 miliona KM dividende

Akcionarima Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka isplatiće se dividenda u iznosu od 38.950.324 KM u novcu, sadržano je u prijedlogu odluke o kojoj će odlučivati akcionari na Skupštini društva zakazanoj za 5. juni 2017. godine, izvještava Indikator.ba

Dividenda u iznosu od 0,07926661 KM isplatiće se akcionarima Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka koji budu imali taj status na dan 26.06.2017. godine.

Telekom RS ostvario je neto dobit za 2016. godinu u iznosu od 70.170.354 KM. Prvremena dividenda u iznosu od 31.220.030 KM isplaćena je akcionarima
po Odluci Skupštine društrva iz decembra prošle godine, a sada se planira donijeti odluka o raspodjeli dividende iz preostale neraspoređene dobiti u iznosu 38.950.324 KM.

Na dnevnom redu biće i izbor revizorske kuće Deloitte d.o.o. Banja Luka za usluge revizije nekonsolidovanih i konsolidovanih finansijskih izvještaja kompanije za 2018. godinu. Predviđena vrijednost ugovora je 50.000 KM bez PDV-a.

Istovremeno, na Banjalučkoj berzi objavljeni su rezultati M:tel grupe a.d. Banja Luka za prvo tromjesečje 2017. godine, prema kojima je ostvarena neto dobit od
11,07 mil KM nakon što je u istom periodu prošle godine iznosila 11,92 mil. KM.  Poslovni prihodi grupe bili su 102,4 miliona KM, i za 7,1 mil KM manji su nego u istom periodu prethodne godine kada su iznosili 109,5 mil, KM.

M:tel grupu čine osim matičnog društva u Banjaluci i M:tel Austria, Beč (100% vlasništvo) i Logosoft d.o.o. Sarajevo (100 posto). Osim toga M:tel ima 49 posto učešća u pridruženom društvu Mtel Podgorica (preostalih 51 posto je u vlasništvu krajnjeg matičnog vlasnika Grupe – Telekom Srbija a.d.).