Američka industrija u punom zaletu u aprilu

Američke fabrike su u aprilu uhvatile zalet zabilježivši najviši rast proizvodnje još od februara 2014. godine, izvještava agencija “Bloomberg”

Prema podacima Federalnih rezervi, fabrička proizvodnja je u aprilu porasla za 1,0 % nakon pada od 0,4 % u martu, dok je ukupna industrija (uključujući i rudnike i komunalna preduzeća), takođe povećana za 1,0 %, nakon naviše revidiranog rasta od 0,4 % u prethodnom mjesecu.

Iskorišćenost kapaciteta, koja mjeri koliki se potencijal fabrike koristi, popela se na 76,7 %, na najviši nivo od avgusta 2015, sa martovskog nivoa od 76,1 %. Komunalni sektor je zabilježio rast od 0,7 % u aprilu, nakon uzleta od 8,2 % u martu. Proizvodnja motornih vozila se povećala za 5,0 %. Kada se isključi proizvodnja automobila i automobilskih dijelova, industrijska proizvodnja porasla je u aprilu za 0,7 % drugi mjesec uzastopno.

Rudarstvo je napredovalo za 1,2 %, čemu su najviše doprinijeli kopovi uglja i bušenje nafte. Proizvodnja nafte i gasa je porasla za 9,0 %.

Povećana je i produkcija robe široke potrošnje u aprilu za 1,5 %, najviše od novembra 2014. Proizvodnja poslovne opreme registrovala rast za 1,2 %, a mašina za 0,9 %, prenijela je njujorška agencija.