Menadžeri u mikrokreditnim organizacijama zarade i do 7.700 KM mjesečno

Prosječna mjesečna primanja višeg menadžmenta u mikrokreditnim organizacijama dostižu i do 7.700 KM, dok se primanja kreditnih službenika kreću između 900 i 2.140 KM, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo FBiH, prenosi Indikator

Prema izvještajima ove agencije, prosječna mjesečna neto plata zaposlenika MKO na dan 31.03.2017. godine iznosila je 1.209 KM, a prosječni mjesečni neto iznos nagrada, stimulacija i bonusa 47 KM. Prosječne mjesečne neto plate višeg menadžmenta sa bonusima su iznosile 3.981 KM, prosječne mjesečne neto naknade članovima upravnih odbora 320 KM, a članovima odbora za reviziju 185 KM.

Najviša primanja ima menadžment mikrokreditnog društva Sunrise 7.709 KM, što je za preko dva puta više od prosjeka u sektoru, a slijede top menadžeri EKI-ja koji u prosjeku mjesečno stave u džep 5.318 KM.

U grupi onih koji zarade više od 4.000 KM su menadžeri Lidera 4.862 KM, Mikre 4.405 KM, Partnera 4.213 KM i sarajevskog LOK-a 4.029 KM. Više od 3.000 KM prima viši menadžment EKI d.o.o. 3.582 KM, Melahe 3.509 KM i MI-BOSPO-a 3.356 KM.

Među onima koji su slabije plaćeni su menadžeri Mikro Aldi 2.459 KM, te Prve islamske MKO 2.001. Najmanje mjesečne zarade imaju viši menadžeri Sanija koji mjesečno zarađuju „svega“ 1.189 KM. Kada je riječ o primanjima kreditnih službenika najmanje zarađuju u Saniju – prosječno 443 KM, a najviše u Melahi 2.141 KM.

I dok viši menadžment Sunrisea ima najviše zarade, njihovi kreditni službenici su osrednje plaćeni sa prosječnim zaradama od 997 KM.

U „zlatnoj sredini“ su i kreditni službenici Prve islamske MKO 975 KM i EKI-ja 954 KM. Manje od njih zarađuju kreditni službenici Mikro Aldija 932 KM, Mikre 908 KM i LOK-a 903 KM.
U „gornjem domu“ su službenici Lidera 1.017 KM, MI -BOSPO-a 1.152 KM, Partnera 1.349 KM i EKI d.o.o. 1.437 KM.

Prosječne mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora mikrokreidtnih organizacija kreću se od 50 KM u EKI d.o.o. do 679 KM u MI-BOSPO.

Kad je u pitanju finansijski rezultat u prvom kvartalu 2017. godine poredak mikrokreditnih organizacija razlikuje se u odnosu na poredak po zaradama. Lider je EKI sa 1,704.000 KM neto dobiti, a prati ga Partner sa 1.368 KM. Za ovom dvojkom zaostaju MI-Bospo 436 hiljada KM, Sunrise 423 hiljade, Mikra sa 189 hiljada, LOK sa 180 hiljada, Mikro Aldi sa 78 hiljada, EKI d.o.o. sa 38 hiljada, te Lider sa 11 hiljada. Kvartal su sa gubitkom završili Islamska MKF – 4 hiljade KM, Melaha -11 hiljada KM i Sani – 11 hiljada KM.

Ukupno su MKO ostvarile višak prihoda nad rashodima od 4,4 mil KM, što je za 34 posto više nego u prvom kvartalu prethodne godine.

Najveća mikrokreditna društva u miktokreditnom sektoru Federacije su MKF Partner i MKF EKI.  Aktiva MKF Partner je 131,3 mil. KM a bruto portfelj 115 miliona KM, dok MKF EKI ima 108,5 mil. KM aktive i bruto portfelj od 92,6 mil. KM. Ujedno, ove dvije organizacije imaju i najviše organizacionih dijelova i najviše zaposlenih.