Prvi stečaj dobavljača Agrokora

Finansije

Prema rešenju od 14. juna, Trgovacki sud u Zagrebu otvorio je predstečajni postupak nad dužnikom firmom AWT International, sa sjedištem u Zagrebu

Riječ je o jednom od većih dobavljača Agrokora.

AWT je vodeći distributer robe široke potrošnje, a na hrvatskom tržištu distribuiraju Barillu, BIC, Henkel, Fructal, Viledu., prenosi Jutarnji list.

Kad je izbila kriza u Agrokoru, bili su među onima čiji su računi dospjeli u blokadu.

– AWT je izuzetno snažno izložen Agrokoru, pa im je otvaranje predstečajne nagodbe u sklopu koje će se dogovoriti s povjeriocima, bio jedini izlaz – komentarisao je jedan dobar poznavalac poslovne scene i položaja Agrokorovih dobavljača.

O celoj situaciji saopštenjem se oglasila i sama firma AWT International.

– Razlog zbog kojeg je Uprava firme odlučila pokrenuti ovaj postupak je nemogućnost podmirenja dospjelih regresnih obaveza prema finansijskim institucijama po osnovu neisplacenih mjenica Konzuma d.d. kao glavnog dužnika. S obzirom na to da Zakon o vanrednoj upravi nad društvom Agrokor d.d. i povezanim društvima predviđa namirenje povjerilaca u roku od 12 do 15 mjeseci, isplata regresnog duga prije tog roka umjesto glavnog dužnika predstavlja AWT-u neispunjivu obavezu“, navodi se u saopštenju kompanije.

Ovaj postupak omogućava AWT-u redovno funkcionisanje i uređenje odnosa sa povjeriocima kao i zaštitu poslovnih partnera, kupaca, dobavljaca i zaposlenih. AWT radi punim kapacitetom i nastavlja sa poslovanjem s kupcima i dobavljačima kao i prije novonastale situacije, navodi se u saopštenju firme.