Vještačka inteligencija sama razvila sopstveni jezik

Najnoviji izvještaj Fejsbuka o tzv. četbotovima (chatbot – kompjuterski program za audio i tekstualnu konverzaciju) pružio je dosada neviđen uvid u budućnost jezika i komunikacije

Istraživči Laboratorije za istraživanje veštačke inteligencije radili su na tome da obuče svoje „dijaloške agente“ da sami pregovaraju.

Oni su, u nekom trenutku, bili prinuđeni da izmijene model komunikacije pošto je konverzacija između botova „dovela do neslaganja i odsutupanja od ljudskog jezika, budući da su agenti počeli da razvijaju sopstveni jezik za pregovaranje“.

Drugim riječima, model koji je dozvoljavao autonomnu komunikaciju između botova, koji su mogli samostalno da uče stalno ponavljajući strategiju konverzacije, doveo je od toga da botovi počnu sami da komuniciraju na samo njima razumljivom jeziku.

U izvještaju se navodi da botovi mogu da budu solidni pregovarači i da u pritom koriste određene pregovaračke stratagije.

Jasno je, međutim, da Fejsbukovi čet botovi nisu nagovještaj apsolutne revolucije. Oni demonstriraju način na koji mašine mogu da redefinišu ono što ljudi smatraju da je ekskluzivno njihovo, kakav je upravo slučaj sa jezikom.

– Ovo predstavlja veliki potencijal za naš budući rad, posebno na polju istraživanja strategija rezonovanja i unapređivanja raznovrsnosti iskaza bez odstupanja od jezika ljudi – zaključuju istraživači Fejsbukove Laboratorije za istraživanje vještačke inteligencije.