Agrokor objavio da prodaje šest kompanija

Agrokor je saopštio kako je u toku zakonska i komercijalna dubinska analiza za prodaju šest kompanija u prehrambenoj industriji, kao i nekoliko nekretnina i pokretne imovine

Šest kompanija neće biti imenovano prije nego što se prodajni proces pokrene, saopštio je Agrokor u svom mjesečnom izvještaju koji je sastavila vanredna uprava.

Koncern je objasnio da su 143 kompanije u kojima ima udio podijeljene u četiri kategorije – maloprodaja, proizvodnja hrane, poljoprivreda i Agrokor Portfolio Holdings (APH).

Kategoriju maloprodaje čine 26 subjekata, uključujući Konzum i Mercator; kategorija proizvodnje hrane obuhvaća 32 subjekta uključujući Ledo, Dijamant i Jamnicu; poljoprivredna kategorija ima 17 subjekata, dok četvrta kategorija sadrži 68 subjekata koji se ne uklapaju u bilo koju od gore navedenih kategorija.

Šest kompanija za koje je u toku zakonska i komercijalna dubinska analiza pripadaju grupi od 26 operativnih kompanija.

Društvo holding Agrokor spada u grupu APH, zajedno s 26 operativnih kompanija, 25 nekretninskih holdinga, 14 „praznih kompanija“ (kompanije bez aktivnih poslovnih operacija ili značajne imovine) i dvije investicijske holding kompanije.

U širem postupku, investitorima će se ponuditi više kompanija, saopštio je koncern. Osim podružnica, APH je identifikovao početni popis od 267 nekretnina, uključujući glavne građevinske razvojne lokacije, stambene, poslovne, uredske i industrijske nekretnine, zemljište i pokretnu imovinu – jahte i helikopter. Pravna i komercijalna dubinska analiza i postupak odabira odgovarajućeg prodajnog agenta je u toku kako bi se ova imovina pripremile za prodaju, naveo je Agrokor.