Srbiji će 2040. godine nedostajati oko 100.000 radnika

Srbiji bi poslije 2040. godine moglo da nedostaje od 80.000 do 100.000 radnika, jer će biti sve manje radno sposobnih ljudi zbog iseljavanja i smanjenog priraštaja, rekao je ekonomista Ivan Nikolić  na prezentaciji novog broja časopisa “Makroekonomske analize i trendovi”

On je istakao da će se broj nezaposlenih sa prošlogodišnjih 489.400 smanjiti na 369.200 radnika do 2025. godine, a 2033. godine nezaposlenost će pasti na ispod 100.000. Stopa nezaposlenosti će se 2020. godine spustiti na 11,5 odsto, a 2027. godine ispod šest odsto – rekao je Nikolić i istakao da dinamičan ekonomski rast između ostalog zavisi i od kvantiteta i kvaliteta radne snage, njegove obrazovne i starosne strukture.

– Stopa fertiliteta u Srbiji je 2015. godine iznosila 1,46 i niža je nego 2001. godine kada je bila 1,58. Ta stopa nije dovoljna za zaustavljanje depopulacije – rekao je Nikolić i dodao da se protiv nepovoljnih demografskih tendencija ne može boriti demografskim oružjem, već da rešenja treba tražiti u poboljšanju u obrazovanju i prilagođavanju potrebama tržišta rada, skraćenju dužine studiranja i ranijem zapošljavanju kao i pomeranju starosne granice za penzionisanje.

Neke zemlje već sada imaju u vidu nedostatak radne snage i dozvoljavaju kontrolisan ulazak doseljenika. Nikolić kaže da će Njemačka 2050. godine imati 80 miliona stanovnika manje i svjesna je tog problema pa zato i prihvata migrante, iako možda nisu kakve bi željela, ali nema alternativu.