Dobra baterija i kamera najvažnije za korisnike

Dugo trajanje baterije je odlika pametnog telefona koja je najvažnija za korisnike, a potom slijede velika memorija, visok kvalitet kamere i velika brzina procesora

Rezultati istraživanja “Huawei ljetni barometar”, koje je agencija “Ipsos” sprovela u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Evropi pokazali su da je dugo trajanje baterije najvažnija karakteristika pametnog telefona za 83 posto korisnika. Ta karakteristika je posebno važna tokom sezone ljetnih odmora, budući da će, prema ovom istraživanju, 49 posto ispitanika putovati tokom ljeta 2017. godine. Osim toga, veliki broj ispitanika je rekao da se oslanja na svoj telefon za korištenje mapa i GPS navigacije, koji često brzo prazne bateriju telefona.

Velika memorija je krucijalna odlika pametnog telefona za 67 posto ispitanih korisnika. Rezultati ankete pokazuju da će 94 procenata anketiranih fotografisati svojim telefonom tokom odmora, tako da im je potreban memorijski prostor na kojem bi mogli da sačuvaju fotografije.

Još jedna važna odlika je povezana sa fotografijama i video snimcima, budući da 62 posto korisnika želi da im kamere telefona budu visokog kvaliteta. Pri tome misle na obje kamere – prednju i zadnju. To nije iznenađujuće jer veliki broj ljudi, čak 73 procenta, pravi selfije.

Prema rezultatima istraživanja, velika brzina procesora je najvažnija karakteristika pametnog telefona, također, za 62 posto korisnika. Na petom mjestu je visok kvalitet ekrana, koji je najznačajniji za 59 posto anketiranih.

Ovi podaci ukazuju na činjenicu da su korisnicima pametni telefoni važniji za stvaranje fotografija i video snimaka nego za komuniciranje – konstatovali su iz kompanije “Huawei”, koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača pametnih telefona.

“Huawei ljetni barometar” pokazuje da, iako je fotografisanje jedna od najpopularnijih primjena telefona, korisnici smatraju da ta oblast može biti znatno unaprijeđena. Iako čak 94 posto korisnika fotografiše svojim telefonom, samo 23 posto njih kaže da je kvalitet njihove kamere dovoljno dobar. Očigledno je da korisnici od svojih telefona očekuju bolji kvalitet fotografija.

Pet najvažnijih karakteristika pametnih telefona po izboru korisnika

83% – Dugo trajanje baterije

67% – Velika memorija

62% – Kamera visokog kvaliteta

62% – Brzina procesora

59% – Visok kvalitet ekrana