Ove ključne životne vještine nas ne uče u školi

Lider

Škole su ustanove u kojima se specijalizujemo za određenu oblast kojom u životu želimo da se bavimo, ali uz to one od malena imaju mnogo veću ulogu u opštem obrazovanju i pripremanju za život. Let’s reach success je objavio koje to vještine ne možemo da naučimo u školi, a trebalo bi, jer su veoma važne za život.

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je jedna od ključnih životnih vještina, ali osim informacije o tome detaljnije savjete i primjere nam ne daje niko. Niko vam neće dati model i strukturu po kojoj da upravljate svojim vremenom.

Prvenstveno je veoma važno da se riješite loših navika kao što je odugovlačenje i onih navika koje vam bespotrebno oduzimaju vrijeme. Potrebno je eliminisati aktivnosti koje nam ne daju rezultate koje želimo.

Koristite trikove kojima ćete povećati produktivnost i uraditi više za manje vremena i pametnije ga rasporediti. Ova oblast je važna i bilo bi odlično ukoliko biste mogli da se dodatno edukujete u tom smjeru.

Baratanje novcem

Čak i studenti koji su diplomirali u oblasti finansija ne znaju da pravilno upravljaju novcem svakodnevno. Oni se teorijski razumiju u velike transakcije i forme, ali nisu mnogo bili u prilici da preuzimaju odgovornost za sebe.

Kao i kod upravljanja vremenom, upravljanje novcem u velikoj mјeri utiče na ostale dijelove života. Na početku je važno budžetiranje odnosno svijest o tome gdje se kreće svaki dolar. Zatim na red dolaze limiti i striktno odvajanje na primer 10 odsto sa strane svaki mesec. Pored toga važno je da naučite da je dodatni izvor zarade odličan način upravljanja budžetom i da su honorarni poslovi dobra praksa.

Tehnike preživljavanja

Iako su se u našim skolama obrađivale slične teme, danas teško da možemo da zamislimo da bi student opstao par dana sam u divljini bez tehnologije i roditelja. Pravljenje skloništa, korišćenje vještina, navigacije, davanje prve pomoći, korišćenje biljaka i životinja za opstanak u nepoznatoj sredini je veoma važno jer je život nepredvidiv.

Ukoliko znamo osnove lakše ćemo se snalaziti i u svakodnevnom životu, kuhinji i tako dalje. Život će postati lakši. Takođe, otvorićete sebi vidike i bićete u mogućnosti da živite i radite razne poslove i na drugim kontinentima. Kada naučite kako izgleda život bez tehnologije počinjete da vrednujete i više cijenite svoju svakodnevicu.