Ukupan javni dug u eurozoni porastao na 89,5% BDP-a

Eurozona

Ukupan javni dug 19 zemalja članica eurozone porastao je u prvom kvartalu ove godine na 89,5 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP) sa nivoa od 89,2 odsto koliko je iznosio na kraju poslednjeg tromjesečja 2016, objavila je evropska služba za statistiku, Eurostat

Udio javnog duga u BDP-u povećao se u prvom tromjesečju i u 28-članoj Evropskoj uniji na 84,1 procenat sa 83,6 odsto iz prethodnog kvartala.

Međutim, na godišnjem nivou je udio javnog duga u BDP-u opao i u eurozoni i u EU, budući da je u prvom tromjesečju 2016. godine on u eurozoni iznosio 91,2 procenta, a u EU 84,3 procenta.

Na kraju ovogodišnjeg prvog kvartala, dužničke hartije su u ukupnom javnom dugu eurozone učestvovale sa 80,1 posto, a krediti sa 16,9 odsto, dok su u 28-članom bloku obveznice imale udio u javnom dugu od 81,3 odsto, a krediti 14,7 procenata.

Najveći nivo javnog duga prema BDP, u prva tri mjeseca je imala Grčka (176,2 odsto), zatim Italija (134,7) i Portugalija (130,5), a najniži je bio u Estoniji (9,2 procenta), Luksemburgu (23) i Bugarskoj (28,6 odsto).

U poređenju sa četvrtim tromjesečjem 2016, dvanaest država članica EU je zabilježilo rast duga u odnosu na BDP, pri čemu su najveći skok imale Češka (3,1%), Luksemburg (3,0), Hrvatska (2,6) i Francuska (3,3).

Petnaest zemalja je registrovalo smanjenje, a među njima je prednjačila Grčka koja je srezala udio javnog duga u BDP-u za 2,9 posto, zatim Holandija (-2,2 posto) i Austrija (-2,0 posto), objavljeno je na zvaničnoj internet stranici Eurostata.