Propisi EU smanjili naknade pri kartičnim plaćanjima

Eurozona

Glavni ciljevi inicijalne Uredbe 2015. bili su stvaranje jedinstvenog tržišta za plaćanja karticama i sprečavanje ograničavanja konkurencije, uključujući nesposobnost trgovaca da pregovaraju o naknadama ispod nivoa naknada za međurazmjenu. Razdvajanje shema kartica od subjekata koji obrađuju transakcije karticama određeno je Regulatornim tehničkim standardima, koji su stupili na snagu 7. februara 2018. godine.

Dalja studija podnesena Evropskom parlamentu zaključuje da su postignuti glavni ciljevi promjena pravila jer su naknade za međurazmjenu potrošačkih kartica smanjene, “što u konačnom rezultira poboljšanim uslugama za potrošače i nižim potrošačkim cijenama”, prenosi Indikator.ba.

Komisija kaže da je potrebno dalje praćenje i prikupljanje podataka u nekim područjima, uključujući i ona u kojima je prošlo samo ograničeno vrijeme od stupanja na snagu Uredbe.

S obzirom na pozitivan uticaj IFR-a i potrebu da se dobije više vremena za sagledavanje punih efekata Uredbe, izvještaj nije propraćen revizorskim zakonodavnim prijedlogom.