Region korak bliže ukidanja rominga

Region

Agencije za elektronske komunikacije Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BiH), Srbije i Makedonije uputile su nacrt sporazuma resornim ministarstvima da se cijene rominga u tim zemljama od naredne godine usklade sa cijenama u Evropskoj uniji (EU)

To bi praktično značilo da budu izjednačene sa domaćim telefonskim saobraćajem, što bi u konačnom rezultiralo prestankom važenja rominga, piše Pobjeda.

Regulatori su obavijestili resorna ministarstva da je Bugarska već potpisala sporazum sa Makedonijom o izjednačenju cijena u romingu sa domaćim saobraćajem i najavila da će tražiti da to uradi i sa ostalim članicama sporazuma iz 2014. godine.

Regulatori iz četiri države su na sastanku krajem novembra u Beogradu dogovorili da usaglašeni tekst nacrta sporazuma proslijede resornim ministarstvima, kako bi se zaključio novi sporazum.

Agencija za elektronske komunikacije je 24. novembra proslijedila Ministarstvu ekonomije nacrt sporazuma u kojem se navodi da su resorna ministarstva četiri zemlje potpisnice saglasna da se cijene u romingu dovedu na nivo cijena „kao kod kuće“, kako je to uređeno u EU.

U nacrtu sporazuma se dodaje da je otvoren za sve zainteresovane zemlje.

Prema informacijama Pobjede do sada su obavljeni neformalni razgovori sa predstavnicima regulatora u Albaniji, Hrvatskoj i Turskoj o mogućnosti da se uključe u taj sporazum.

Krajem juna ove godine cijene rominga u Crnoj Gori, BiH, Srbiji i Makedonij su snižene na 19 centi za odlazne pozive i na pet centi za dolazne.

Maksimalna cijena SMS poruke je šest centi, a usluge prenosa podataka i MMS poruka 20 centi. To je urađeno na osnovu sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u te četiri države iz 2014. godine.