Rusi izgubili spor sa Crnom Gorom i ostali bez 18 miliona eura

Region

Oni su tražili 17,84 miliona eura odštete jer su navodno prevareni i više od 13 godina ne mogu da grade turističko naselje na placu koji su kupili u Morinju (opština Kotor), pišu “Vijesti”.

Sudija Dijana Raičković utvrdila je i da im je prvotužena država dužna, po pravosnažnosti presude, da im nadoknadi štetu u iznosu od 7.140 eura, ali je zato “Montenegroregion” obavezala da zbog izgubljenog spora državi uplati 31.050 eura troškova, i Opštini Kotor (kao drugotuženoj) dodatnih 24.300 eura.

Sud je utvrdio da je Uprava za zaštitu dobara Crne Gore u svemu postupala u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima, te da su navodi tužioca neosnovani. Utvrđeno je da nije bilo ni krivice Opštine Kotor.

Bivši izvršni direktor “Montenegroregiona” Aleksandr Šaporev, koji je svjedočio tokom ovog sudskog procesa, najavio je žalbu Apelacionom sudu na presudu i istakao da će pravdu u Crnoj Gori tražiti sve do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

On zamjera što je dvije godine vođen postupak i žali se na visinu sudskih troškova.
“Sud nije uzeo u razmatranje kao dokaz prvo urađenu studiju vizuelnog uticaja i novo arhitektonsko rješenje. Sudija je uzela u obzir drugu tzv. HIA studiju koja u tom trenutku i dugo nakon toga nije bila predviđena zakonodavnim okvirom. Opština Kotor nije poštovala zakonom predviđene rokove na koje se obavezala ugovorom”, tvrdi Šaporev.

Rusi su tužbom tražili 5,68 miliona za nadoknadu štete, a 12,15 miliona na ime procijenjene izmakle koristi.