Evropsko tržište akcija poraslo skoro 32% nakon pada u martu

Berza

Evropsko tržište akcija je poraslo za gotovo 32% od ogromnog pada sredinom marta, ali je i dalje indeks nizak (oko 12%) u odnosu na prošlu godinu. Poređenja radi, S&P 500 porastao je za 42% od sredine marta i sada je niži za nešto više od 2% u odnosu na prošlu godinu.

Ipak, Tom Stevenson, direktor ulaganja za Fideliti personal investing, rekao je da su se u proteklih nekoliko mjeseci investitori zagrijali za Evropu, jer je “izgleda uspješno upravljala krizom Covid-19 sa kombinacijom dobro sprovedenih zaključavanja i podrške od strane vlada i centrlanih banaka”.

– Njemačka i centralna Evropa su u poziciji da se oporave brže od ostatka zapadne Evrope – izjavila je Athanasija Kokinogeni, viša analitičarka za zapadnu Evropu u marketinškoj obavještajnoj i konsultantskoj kompaniji DuckerFrontier. To je zbog toga što ova tržišta imaju manju izloženost turizmu i veće oslanjanje na proizvodnju.

– Širom Zapadne Evrope, informaciona tehnologija, prehrambeni proizvodi, FMCG (brza roba široke potrošnje), finansije i osiguranje, farmaceutski proizvodi i lijekovi imaju dobre izglede za ulaganje u periodu 2020-2021, dok će rudarstvo, trajni materijal, transportna oprema, građevinarstvo i ugostiteljstvo trpjeti sve do kraja 2021. godine – rekla je.

Jedan očigledan trend koji je ubrzala pandemija jeste šire prihvatanje tehnologije u svakodnevni život. Sjedinjene Države i Azija su obično investitori koji idu na tržište tehnoloških zaliha, ali Evropa takođe nudi mogućnosti u ovom sektoru, izjavio je direktor za evropska ulaganja Marcus Moris Eiton.

Tehnologija predstavlja najveću sektorsku izloženost i u evropskim fondovima Allianz GI-a.

Mnoge kompanije u njegovim fondovima nedavno su saopštile da je jedna oblast u koju nastavljaju i povećavaju ulaganja tehnologija i digitalizacija, “kako bi digitalna infrastruktura njihovih kompanija bila prilagođena savremenom svijetu.”

Na kontinentu je mnog takvih softverskih kompanija koje mogu biti globalni lideri, i dobra prilika za ulaganje.

Martin Tod, menadžer u Federated Hermesu, tvrdi je da bi pandemija takođe ubrzala trend ka održivom investiranju. To podrazumijeva ulaganja u sektor za zažtitu životne sredine, sa fokusom na to kako su se kompanije ponašale u pandemiji, u pogledu tretmana svog osoblja i kupaca.

Postoje mnoge kompanije koje izlaze sa svojim “zelenim pričama”, smanjujući troškove grijanja i zagađenja.

Treba gledati u tom smislu kompanije koje imaju koristi od Zelenog ugovora EU. Veliki posao može da bude i sa nekom od kompanija koja radi na izolaciji i uopšte smanjenju potrošnje energije jer sve više ljudi ostaje kod kuće.

Zašto bi neko ulagao u Evropi

Ako je vjerovati ulglednim investitorima, tvrde da trenutno “nigde nije izbor održivih preduzeća bolji nego u Evropi”.

Dalje, tu je i različit geografski položaj tokova prihoda koji kompanije iz regiona nude. Dvije trećine prodaje američkih kompanija vrši se u Sjedinjenim Američkim Državama, ali samo trećina prometa evropskih kompanija dolazi sa domaćeg tržišta, objašnjava Stivenson, dodajući da je korišćenje ove strategije “važno u nesigurnom svijetu”.

Iako evropske akcije nisu jeftine posle blagog oporavka, Stevenson kaže da su procjene „razumne“, da su u skladu sa japanskim akcijama, ali „bolje vrijednost od onih u Sjedinjenim Državama.“

Kako su naveli, poruka za druge investitore je da ne beže samo u zlato, nego da pogledaju koje to kompanije u Evropi i oblasti mogu biti dobro ulganje u ovom periodu.