Uzlet dionica NLB-a nakon objavljenih rezultata

Region

U petak je cijena dionice NLB-a zabilježila nagli rast od 6,31%, i zaključila s 47,2 eura po dionici.

Nakon preliminarne najave kompanije o rezultatima FG 2020, cijena dionica NLB-a porasla je, što ukazuje na vrlo pozitivnu reakciju tržišta. Dionice su dan trgovanja završile na 47,2 eura što predstavlja dnevni rast od 6,31%. Po trenutnoj cijeni dionice, kompanijjom se trguje po P / B od 0,5x (rezultati za 9 mjeseci 2020.).

Grupa NLB lani je ostvarila neto dobit od 268,9 milijuna eura, što je 38,9 posto više nego godinu prije. Na rezultat je snažno uticalo preuzimanje srpske Komercijalne banke, prema nerevidiranim podacima o prošlogodišnjem poslovanju. Prihodi grupe iznosili su 504,5 miliona eura, što je dva posto manje u odnosu na 2019. godinu.

Prethodni nerevidirani finansijski rezultati grupe pokazuju da je 2020. bila vrlo stabilna uprkos izazovima nove pandemije koronavirusa i posljedičnom hibernaciji ekonomije, jer su se glavni prihodi od zajmova i transakcija s naknadama i provizijama brzo vratili na nivo prije korone. Naglasili su da su rezultati grupe pokazali snagu i otpornost njezinog održivog poslovnog modela, uključujući dobre kriterije za preuzimanje rizika tokom poslovnih ciklusa.

Dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja iznosila je 210,5 milionaeura, što je pad od 1% u odnosu na 2019. godinu. Na rast neto dobiti od gotovo 40% u međuvremenu je snažno uticalo stjecanje Komercijalne banke u Srbiji na temelju koje je, prema navodima banke, prepoznat negativni goodwill u iznosu od 137 miliona eura i formiranje dodatnog 13,4 milijuna eura za očekivane gubitke po kreditima za grupu Komercijalne banke, prenosi Seebiz.eu.

Bez uticaja akvizicije, dobit NLB Grupe iznosila bi 141,3 milionaeura i uprkos tome znatno bi premašila prethodne prognoze, uglavnom zbog troškova rizika koji su veći od očekivanih, dodali su.

Osim toga, kompanija je naznačila isplatu dividende navodeći da je njihov CAR 16,6%, s 92,2 miliona eura od 2020. godine dobiti koja je već predviđena za raspodjelu dividende, dok višak kapitala iznad regulatornog zahtjeva predstavlja snažnu osnovu za nastavak rasta. Takva isplata dividende ukazuje na visok prinos od dividende od čak 10,4%.