Hyperloop kao dio evropske željezničke mreže

HiTech

Sedam vodećih igrača u hyperloop industriji (Hardit, HyperloopTT, Nevomo, Swisspod Technologies, TransPod, Virgin Hyperloop i Zeleros) i organizacija European Rail Infrastructure Managers (EIM) potpisali su sporazum sa ciljem da podrže integraciju hyperloop-a i željezničkih sistema, kao i da razmijene informacije i najbolje prakse.

Zahvaljujući ovoj saradnji, članovi EIM i predstavnici kompanija moći će da uče jedni od drugih i identifikuju potencijalne pokretače inovacija.

Gorm Frimannslund, predsednik EIM -a, izjavio je da „hyperloop može odigrati ključnu ulogu u tranziciji ka održivom, sigurnom, intermodalnom prevozu u Evropi, u skladu sa principima Zelenog dogovora i Fonda za oporavak EU”.

– Članovi EIM će prenijeti svoje iskustvo i znanje kako bi olakšali integraciju sistema hyperloop-a u postojeće željezničke sisteme širom Evrope. Zahvaljujući ovom sporazumu otvaramo put istraživanju obećavajućih multimodalnih, efikasnih transportnih rješenja, u korist građana i privrede.

Hyperloop kompanije, potpisnice ovog Ugovora, smatraju da „nova saradnja sa EIM otvara put za bolje povezivanje oba vida prevoza”, kao da hyperloop može da postane komplementaran transportni ekosistem, kako u putničkom, tako i u teretnom saobraćaju.

European Rail Infrastructure Managers (EIM) je neprofitno, međunarodno udruženje, sa sjedištem u Briselu. Osnovano je 2002. godine, nakon liberalizacije železničkog tržišta EU. EIM podržava rad Agencije Evropske unije za željeznice (ERA) u različitim radnim grupama i ima mjesto u Upravnom odboru.