Vodafon i Telekom Srbija potpisali ugovor o partnerstvu

Region

Vodafon (Vodafone), vodeća telekomunikaciona kompanija u Evropi i Africi, i Telekom Srbija potpisali su ugovor o partnerstvu koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Ovim strateškim partnerstvom, Telekom Srbija imaće mogućnost da primenjuje sva znanja i iskustva koja su stručnjaci iz Vodafona sticali i nadograđivali godinama na globalnom tržištu. Taj poslovni odnos će omogućiti Telekomu Srbija da iskoristi Vodafonovu vodeću poziciju u domenu digitalizacije potrošačkih proizvoda i ponude servisa.

Partnerstvom sa Vodafone Procurement Company (Vodafonovom kompanijom za nabavke), Telekom Srbija imaće pristup kapacitetima za različite nabavke. To znači da ovo partnerstvo obezbeđuje i uvide u kategorije različitih proizvoda i strateško usmeravanje, konsultantske usluge, odnosno savjetovanje tokom kompletnog procesa nabavki (end-to-end), čime se ostvaruje optimizacija troškova i stvaranje vrijednosti.

Generalni direktor Vodafona za partnerska tržišta, Dijego Masida, izjavio je: “Sa oduševljenjem pozdravljamo pristupanje Telekoma Srbija našoj porodici partnerskih tržišta i radujemo se zajedničkom radu u cilju prenošenja našeg znanja i iskustva za potrebe njihovih korisnika u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini”.

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, izjavio je: “Telekom Srbija je regionalna kompanija sa dugom tradicijom uspešnog poslovanja. Tokom protekle dve godine, bili smo usredsređeni na transformaciju kompanije, kako bismo mogli da se ravnopravno nosimo sa najrazvijenijim kompanijama u svijetu. Uvjereni smo da će nam saradnja sa Vodafonom, jednim od globalnih lidera u ovoj delatnosti, obezbijediti pristup svim važnim resursima u oblasti digitalne transformacije i da će nam omogućiti da povećamo efikasnost našeg poslovanja, da optimizujemo troškove i unapredimo korisničko iskustvo”.

Vodafon je najveći operator mobilne i fiksne telefonije u Evropi i vodeći globalni provajder IoT usluga.