Đorđe Vujović: Vizionari gradnje u energetskom sektoru

Interview

Izvođenje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrotehnike uz mogućnost optimizacije i poboljšanja projektnih rješenja su glavne djelatnosti Herc gradnje. Od osnivanja posvećena otvaranju radnih mjesta i stvaranju uslova za opstanak i usavršavanje stručnog kadra, a stavovi koje vrednuju su želja za usavršavanjem i napretkom, te agilnost i inovativnost

razgovarao NEBOJŠA KOLAK      foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Sa tradicijom rada od 1993. kada je osnovana, te poslednje dvije decenije od kad posluje pod sadašnjim imenom, Herc gradnja se etablirala kao pouzdano ime u oblasti niskogradnje i visokogradnje, a posebno hidrogradnje. Uz potpuno opremljenu građevinsku operativu za izvođenje svih radova iz domena ovih djelatnosti, imaju vlastitu proizvodnju agregata, betona i betonske galanterije. Postali su neizostavan partner u brojnim projektima koji se realizuju u okviru energetskog sektora na području Hercegovine, o čemu govori direktor Đorđe Vujović.
– Mi smo izvođačka građevinska firma na području istočne Hercegovine, možemo reći lider u istočnom dijelu Republike Srpske, koja se bavi visokogradnjom i gradnjom objekata infrastrukture, sa tendencijom rasta i razvoja u oblasti niskogradnje i gradnje hidrotehničkih objekata. Organizovani smo u dvije radne jedinice, proizvodnja i građevinska operativa. U proizvodnji imamo svoj kamenolom u kojem proizvodimo sve frakcije i agregate za betone. Raspolažemo sa tri betonare i imamo postrojenje za preradu krečnjaka.

Fokus nam je na energetski sektor. U njemu vidimo perspektivu, radiće se veliki projekti u hidroenergetici, u obnovljivim izvorima energije, kao što su vjetroparkovi i solarne elektrane. Upravo u tom pravcu se maksimalno razvijamo

Drugi dio je građevinska operativa, gdje smo dominantni na ovom području što se tiče visokogradnje i stanogradnje. Bavimo se i projektima u hidrotehnici i trenutno smo angažovani na dva projekta. Izuzetno značajni projekti za ovo područje su betonaža ograde u tunelu Čepelica-Pađeni dužine 16 kilometara i brana Ulog, gdje se rade zemljani radovi, svi iskopi za glavnog izvođača, koji je kineska firma, a investitor je EFT. A, spremni smo i za izvođenje radova za HE Dabar, odnosno za Gornje horizonte. Imamo potencijal, mogućnosti i kapacitete da pružimo izuzetan, stručan i kvalitetan rad.

Koliko dugo postoji Herc gradnja?
– Kao firma, samo pod drugim imenom, postoji preko 30 godina, a u privatno vlasništvo je prešla 2002. godine. Od tada, firma konstantno i ubrzano raste i ulaže u opremu i kadrove, pa je samim tim i broj radnika u stalnom porastu i razvoju. I danas, firma ide istom dinamikom rasta u svakom sektoru, i kada je riječ o stanogradnji i što se tiče hidrotehnike i hidrogradnje. Konstantno imamo veći broj projekata, koji su sve ozbiljniji i zahtjevniji. Imamo kadrove koje razvijamo i kadrove koje dovodimo. I upravo danas, pokazalo se, najveća vrijednost svake firme su kadrovi. Značajno ulažemo i u opremu. Samo u 2021. godini smo uložili blizu dva miliona maraka, a isto planiramo i u 2022. godini, a vjerovatno i više.
Početak rada naše firme bio je sa malim brojem ljudi. Iz godine u godinu firma je znatno napredovala i tako izrasla u moćnu organizaciju, sposobnu da samostalno, kvalitetno, poštujući vremenske rokove, obavi sve građevinske zahvate koji joj budu povjereni. Od samog početka, firma se razvijala kroz poslove u oblasti visokogradnje, adaptacija i rekonstrukcija, kao i izgradnje poslovno stambenih objekata, a sada vrši proizvodnju agregata, betona i betonske galanterije. Posjedujemo licence za niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju, kao i potpuno opremljenu građevinsku operativu za izvođenje svih radova iz domena djelatnosti.

Osnovne vrijednosti i stavovi koji se u Herc gradnji podržavaju su želja za napretkom, usavršavanjem, te agilnost i inovativnost

Šta vas je izdvojilo u ovom poslu?
– Visoka stručnost operative, prije svega. Zajedno sa menadžmentom firme, omogućili su kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima, a prema standardima i zahtjevima investitora. Zahvaljujući tome, postali smo prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira se na bogatoj listi referenci i izvedenih objekata. Sva prethodno stečena znanja i iskustva kroz rad na značajnim objektima i poslovima, unijeta su kao značajan kapital i tokom godina prenošena na mlađe kadrove.
Zatim smo na osnovama vlastitih kapaciteta i potencijala u oblasti niskogradnje i hidrogradnje, te visokogradnje, vlastitim sirovinskim i proizvodnim resursima za proizvodnju građevinskih materijala, potpuno zatvorili krug esencijalnih i kritičnih elemenata neophodnih za uspješno poslovanje u sektoru građevinske industrije na najvišem nivou, na lokalnom i regionalnom tržištu.
U posjedu firme je kamenolom sa separacijom kapaciteta 30 kubnih metara na sat, te tri betonare. Dvije betonare su kapaciteta dva puta po 35, a jedna 60 kubika betona na sat. Posjedujemo i građevinske mašine i vozila za proizvodnju kamenog agregata, te proizvodnju, prevoz i ugradnju betona. U sklopu betonare je i pogon za proizvodnju betonskih blokova.

Zapošljavamo odgovarajući broj licenciranih inženjera i tehničkih lica raznih profila koji garantuju da će se ugovoreni poslovi izvršiti u skladu sa zakonskim i tehničkim normama

Vaša firma je, faktički, vizionar u gradnji u energetskom sektoru?
– Tačno tako. Upravo stavljamo fokus na taj dio – energetski sektor. U njemu vidimo perspektivu, radiće se veliki projekti u hidroenergetici, u obnovljivim izvorima energije, kao što su vjetroparkovi i solarne elektrane. Upravo u tom pravcu se maksimalno razvijamo.

Spomenuli ste jednim dijelom hidroelektranu koju gradite u Ulogu. Koliko je to građevinski zahtjevan posao i koliko vi vašom opremom možete odgovoriti na takve zadatke?
– Projekat je izuzetno zahtjevan. Nepristupačan, izuzetno zahtijevan i opasan teren. Mi smo prvi ušli na teren, radimo zemljane radove, iskop, i za branu i za mašinsku zgradu, tako da su bili potrebni i kapaciteti i stručni kadar da odgovori tom poslu. Hvala Bogu, uspjeli smo, jer smo imali dovoljan broj stručnog kadra i kapaciteta da taj posao, u ovom trenutku, privedemo kraju. Kako sam već pomenuo, najveća vrijednost firme su kadrovi. Ulaganje u struku, kadar i znanje je najbolja investicija. Konstantno usavršavanje! Jer, i pored sve dostupne tehnologije, neophodno je, rekao bi i presudno, zalaganje ljudi. Zato našim kadrovima, inženjerima, omogućavamo konstantno usavršavanje, bilo u napredovanju tehnologije, izvođenju radova ili u bezbjednosnim sferama koje prate današnje tehnologije.

Upravo najveća vrijednost svake firme su kadrovi, a na drugom mjestu je ulaganje u opremu

Drugi projekat Herc gradnje je betonska obloga u tunelu Čepelica-Pađeni. Podzemni radovi, posebno teški i specifični uslovi. Kako se poslovi na tom objektu odvijaju?
– Taj projekat je započet prošle godine u junu. Poseban i specifičan, iz razloga što je tunel dugačak skoro 16 kilometara. Sama komunikacija u toliko dugom tunelu je teška, a uslovi rada u tunelu sami po sebi su teški. To je jedno od najtežih i najzahtjevnijih gradilišta u regionu. Dodatni izazov za naše inženjere je što se tokom godine bar desetak puta dešava da se voda iz Fatničkog polja provodi u Bilećko jezero, što znači da moramo evakuisati ljude, opremu i obezbijediti uslove za nesmetan protok vode. I tu smo ograničeni rokom, koji kaže – hiljadu radnih dana. Organizovali smo se da istovremeno krenemo rad sa tri mjesta, kako bi sve završili u roku. To je značilo da moramo angažovati dodatne kapacitete u ljudstvu, kadru i opremi. I uspjeli smo. Od juna smo krenuli da radimo na sva tri mjesta, sa oko stotinjak ljudi u tunelu na dnevnom nivou. Tako da smo maksimalno iskoristili prvu fazu sušnog perioda. Za sada smo u zadovoljavajućoj dinamici i posao se odvija po planu.

Herc gradnja sa svojom operativom apsolutno može odgovoriti na građevinske zadatke u izgradnji vjetroparkova

Zahvaljujući geografskom položaju, Hercegovina ima i druge prednosti za proizvodnju električne energije, ima dovoljno vjetra i sunca. Da li ste razmišljali o projektima vjetroparkova i solarne energije?
– Svakako pratimo razvoj na tržištu i potrebe za energijom, ali i potrebe čovječanstva za zelenom energijom. Takođe, pratimo interesovanja investitora za ovo područje upravo za te izvore energije. I mi, u nekom dijelu, razmišljamo kao investitori. Ali, fokus nam je na izvođenju radova i da nas potencijalni investitori prepoznaju kao pouzdane partnere koji mogu učestvovati u ovako zahtjevnim projektima. To su svakako vjetro parkovi i solarne elektrane, kao i mini hidroelektrane. U budućnosti će sigurno na našem prostoru biti znatno više takvih projekata, jer veća sada se pokazuje veliko interesovanje za iste.

Angažovani ste i na izgradnji solarnog parka u Bileći?
– U Bileći je u toku izgradnja solarne elektrane, gdje je investitor IFT Bileća. To je solarna elektrana, snage 60 MW, prostiraće se na oko 80 hektara ili 100 hektara, gdje je glavni izvođač kineska kompanija, a mi smo sa njima u razgovorima da i mi uzmemo dio posla, da veći dio građevinskih radova izvede naša firma.

Ulaganje u struku, kadar i znanje je najbolja investicija. Konstantno usavršavanje!

Što se tiče građevinskih radova na izgradnji vjetroparkova, trenutno su aktivna dva, Grebak i Trusina. Da li je tu angažovana Herc gradnja?
– Trenutno nismo. To su projekti u razvoju. U komunikaciji smo sa potencijalnim izvođačima, predstavljamo svoje kapacitete i mogućnosti, na koji način možemo odgovoriti na njihove zahtjeve. Herc gradnja svojom operativom apsolutno može odgovoriti na građevinske zadatke u vjetroparkovima. Napominjem, u prošloj godini smo investirali dva miliona u opremu. To se upravo odnosilo na mehanizaciju koja može da odgovori kapacitetom na takve projekte, da ih možemo uraditi u relativno kratkom roku i svakako uz kadar koji je stručan, koji sve može izvesti po svim normama struke i kvaliteta.

Radovi na betonskoj oblogi u tunelu Čepelica-Pađeni su radovi na jednom od najtežih i najzahtjevnijih gradilišta u regionu

Vrijeme je završnih računa, kako je poslovala Herc gradnja u 2021. godini?
– Prošla godina, iako ju je obilježila pandemija, sa usporenom ekonomijom u čitavom svijetu, mi smo poslovali dobro, kao i 2020. godine, i uspjeli da ostvarimo pozitivan bilans.

Šta su planovi? Ne samo za 2022. godinu već i u budućnosti?
– Planovi su da Herc gradnja, svakako, zadrži mjesto lokalnog lidera u svojoj djelatnosti i da izađemo na nova tržišta. Geografski smo blizu Crnoj Gori i Hrvatskoj, zato planiramo da proširimo naše tržište i da ne budemo samo lider u istočnoj Hercegovini, već i u regiji.

VLASTITA PROIZVODNJA
Kamenolom Drakuljica u sklopu preduzeća posluje od 2004. godine. Značajnim investicijama za pet godina osavremenili smo opremu i postrojenja, a naš kvalitet rada prepoznaje se u proizvodima. U postrojenjima kamenoloma Drakuljica proizvodi se kameni agregat, beton i građevinski blokovi. Kameni agregat je visokog kvaliteta jer se dobija od krečnjaka u kome je procenat kalcijum karbonata čak 98 odsto. Od njega pravimo beton koji dopremamo do kupaca u kamionima-mješalicama, a ugrađivanje betona vrši se modernim tehnologijama, pumpom koja ima dohvat do 36 metara visine. Svaka isporuka betona prolazi strogu kontrolu kvaliteta u Institutu za građevinarstvo Trebinje, što je nesumnjiva potvrda kvaliteta. U 2017. godini otvorili smo proizvodnu liniju sa najsavremenijom opremom za proizvodnju vibropresovanih betona. U novom pogonu proizvodimo visoko kvalitetne betonske blokove, betonsku galanteriju i ivičnjake, a u paleti naših proizvoda značajno mjesto zauzima i proizvod „kameno brašno“.